Danmarks største servicevirksomhed for mennesker med handicap

DUOS er Danmarks største private leverandør af personlig støtte til børn og voksne med handicap, sygdom eller sociale vanskeligheder. 4.250 medarbejdere leverer mentorstøtte, socialpædagogisk støtte, specialpædagogisk støtte og praktisk hjælp og personlig pleje. Vores kunder er 72 kommuner, 3 regioner samt 2 ministerier. Vi blev etableret i 1996 og er Danmarks yngste virksomhed med over 1.000 ansatte.

Det handler om tillid

Fra vores virksomhed blev etableret i 1996 og frem til i dag har tillid været et nøgleord. Det er tilliden, der er forudsætningen for det gode resultat. Vi tager udgangspunkt i borgerens situation og individuelle behov og tilrettelægger støtten på hans eller hendes egne præmisser.

Målet er at bidrage til selvstændighed og samfundsdeltagelse. For at opgaven kan lykkes, er det afgørende, at der skabes et tillidsforhold mellem borgeren og den udførende medarbejder.

2700

Støtte til 2700 borgere med handicap

4250

Arbejdsgiver for 4250 medarbejdere

72

Leverandør til 72 kommuner, 3 regioner og 2 ministerier

21

21 års erfaring. Etableret i 1996.