Rekruttering

Rekruttering

9.000 personer søger hvert år job i DUOS.

Alle udførende medarbejdere rekrutteres i henhold til nøje fastlagte kvalitetsstandarder, og rekrutteringen og ansættelsesforløbet følger vores HR-afdelings procedurer.
Det betyder, at vi kan dokumentere kandidaternes faglige og personlige kvalifikationer, og at der er indhentet referencer og attester herunder straffeattest.
Samtidig arbejder vi systematisk på at udvikle et godt arbejdsmiljø og tilbyder kompetenceudvikling for at fastholde og udvikle vores medarbejdere.
Vi holder en tæt dialog til myndighed og borger i rekrutteringsforløbet og lægger vægt på, at borgeren har mulighed for at vælge mellem flere kandidater til det enkelte job.

Vores jobdatabase omfatter over 50.000 aktivt jobsøgende jobkandidater med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Vores størrelse og erfaring gør det muligt for os at iværksætte støtten få dage efter, at vi har modtaget bevillingen.

Kontakt os

Elin Steppat Hausle
HR chef
el@duos.dk