Om os

Om os

DUOS er Danmarks største private leverandør af hjælp og støtte. Vi har 20 års erfaring med at hjælpe børn og voksne med handicap eller psykiske og sociale vanskeligheder.

Vores ydelser leveres på baggrund af paragraffer i Serviceloven, Sundhedsloven, Uddannelsesloven samt Arbejdsmarkedsloven. Ydelserne tager udgangspunkt i borgerens situation og individuelle behov og bidrager til selvstændighed og samfundsdeltagelse.

Arbejdsopgaverne varetages af 70 funktionærer samt af 4.250 udførende medarbejdere, der hjælper mere end 2.700 borgere over hele landet.

P. P. Handicapservice blev med virkning fra den 26. juni 2017 en del af Bruger – Hjælper Formidlingen A/S. Bruger – Hjælper Formidlingen skiftede navn til Duos den 22. august 2017.

Kvalitet

Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores ydelser. I vores arbejde med kvaliteten vægter vi høj faglighed og tæt dialog med borger og myndighed. Indsatsen tilrettelægges ud fra borgerens behov og eventuelle mål, og støtten udmøntes i et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde. Vi opretholder en meget høj leveringssikkerhed.

Ansættelsesforhold

DUOS har overenskomst med FOA. Overenskomsten skaber faste rammer om løn- og ansættelsesforhold – herunder betaling under barsel og sygdom – for de fleste af vores ansatte. Vores overenskomst med FOA er en del af vores strategi for at udvikle virksomheden og være en attraktiv arbejdsplads.

Kommunikation

Vi ønsker en åben dialog med alle parter omkring os og er klar til at svare på spørgsmål om drift og udvikling af vores virksomhed.

Arbejdsmiljø

Vi lever op til Arbejdsmiljølovgivningen og gennemfører løbende arbejdspladsvurderinger hos borgerne. Som struktur for vores arbejde med arbejdsmiljøet benytter vi et online APV-system, og vi afholder kurser i bl.a. førstehjælp og ergonomi og udarbejder forflytningsvejledninger for den enkelte hjælpeordning.

Økonomi

Vores omsætning var i 2016 på DKK 637 mio. Det er ambitionen, at det årlige overskud efter skat udgør i størrelsesordenen 4-5% per år. Vores årsregnskaber kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Skriv til os

DUOS
Ellebjergvej 52
2450 København SV
duos@duos.dk