Seminar: Forstå borgerperspektivet – forebyg konflikter

Seminar: Forstå borgerperspektivet – forebyg konflikter

 
Målet er klart: Borgeren er i centrum og skal opleve god service og en fair sagsbehandling. Men overholdelse af lovgivningen er én ting. Retfærdighed, etik og holdninger noget andet. Sagsbehandlingen handler ikke altid om det samme for borger og myndighed, og en interessekonflikt kan dukke op. Den kan forebygges, hvis man som sagsbehandler har mest mulig indsigt i borgerens oplevelse af samarbejdet med myndigheden.
I dette seminar bruger vi case-eksempler som en træningsbane for at forstå borgerperspektivet og mestre interessekonflikten. Undervisningen inddrager teknikker fra mægling og mediation og veksler mellem oplæg, dialog og fælles refleksion. Deltagernes egne erfaringer indgår aktivt.

Program:

Præsentation ved DUOS
Oplæg
Ved Jane Jensby, afdelingsleder, Center for Social og Psykiatri, Odsherred Kommune
Case 1: Revisitering af borgere med en BPA-hjælpeordning
Workshop ved chefcoach Frank Bertelsen og konsulent Sigrid Stilling Netteberg:
Vurdering af borgerens funktionsniveau er en kontinuerlig proces, hvor behovet for hjælp og støtte kan ændre sig. Hvordan ser den gode dialog ud, når borgerens behov ændrer sig?
Case 2: Pårørende som en arbejdsressource
Workshop ved chefcoach Frank Bertelsen og konsulent Sigrid Stilling Netteberg:
Ud fra Serviceloven kan pårørende inddrages som en arbejdsressource og pålægges arbejdsopgaver. Hvilken betydning har de indbyrdes relationer? Og hvordan ser den gode forventningsafstemning ud mellem borger, pårørende og myndighed?
Afslutning ved DUOS

Tid og sted:
Tirsdag den 24. april kl. 12.00-15.30 hos DUOS: Ellebjergvej 52, 2450 København SV.

Pris:
Pris for deltagelse i seminaret: Kr. 550.

Målgruppe:
Sagsbehandlere på voksenområdet.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske til E: seminar@duos.dk. Husk at skrive navn(e) på deltagere og EAN-nummer.
Frist for tilmelding: Fredag den 13. april.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterEmail this to someone