Den 1. november 2017 fik vi nyt navn!

Den 1. november 2017 fik vi nyt navn!

Efter at have heddet Bruger – Hjælper Formidlingen i 21 år skiftede vi den 1. november 2017 navn til DUOS. Der har været lange overvejelser bag vores navneskifte. Beslutningen blev truffet fordi, det er vigtigt for os at have de bedste muligheder for at fremhæve vores grundværdi som virksomhed. Samtidig har det spillet ind, at navnet ’Bruger – Hjælper Formidlingen’ ikke længere er dækkende i forhold til alt, hvad vi leverer.

Hvad betyder DUOS?
Vores nye navn – DUOS – er en sammensætning af ordene – du og os. Det skal signalere, at den enkelte borger er i centrum, når han eller hun får støtte fra os.Vi gør opmærksom på, at det alene er vores navn, der ændres. Ser man bort fra navnet, er DUOS og Bruger – Hjælper Formidlingen den samme virksomhed med den samme tilgang til at støtte til børn og voksne med handicap, sygdom eller sociale vanskeligheder.
Tag godt imod vores nye navn – og vores nye hjemmeside!