Ældre

Ældre

Kendte ansigter og tryghed

DUOS tilbyder serviceydelser til ældre, der har behov for pleje og omsorg. Vi tilbyder alt fra komplekse sygeplejefaglige opgaver og genoptræning til praktisk hjælp, personlig pleje og rengøring. Du vil få tilknyttet en fast medarbejder, og hvis der er behov, danner vi et fast team omkring dig. Vi lægger vægt på, at du har størst mulig medbestemmelse på den service, du modtager. Vi arbejder altid tæt sammen med både dig og kommunen, så vi leverer den rette hjælp, der understøtter din trivsel.

Ældre

Vores medarbejdere er bl.a. uddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, og de har erfaring inden for:

 • Hjemmepleje og daglig støtte til hverdagsopgaver
 • At varetage sygepleje, fx efter udskrivning
 • Rehabilitering i eget hjem
 • At hjælpe og støtte demente
 • At pleje terminale borgere
 • At varetage rehabiliteringsopgaver
 • At støtte borgere med psykiatriske diagnoser
 • At støtte borgere med dobbeltdiagnoser – herunder misbrugsproblemer

Du fortjener den bedste pleje og omsorg

Som borger eller pårørende kan du kontakte DUOS Senior Service, hvis der er behov for ekstra pleje og støtte. Det kan fx være efter udskrivning fra hospitalet, hvis en sygdom er blevet forværret, eller hvis du ønsker supplerende hjælp i hjemmet.

Virksomheden Blæksprutten er en del af DUOS og leverer serviceydelser på ældreområdet. Blæksprutten er Nordjyllands største private leverandør af praktisk hjælp og hjemmepleje til ældre.

Praktisk hjælp i hjemmet til forskellige behov

Vi tilbyder en kompetent og fleksibel mulighed for praktisk hjælp i hjemmet. Vi lægger vægt på, at du er omgivet af kendte ansigter, og at det skal være en tryg oplevelse at invitere os ind i hjemmet. Hvis du er visiteret til både pleje og praktisk hjælp, samler vi opgaverne hos så få medarbejdere som muligt. Du er altid tilknyttet det samme, faste team. Det mener vi skaber størst tryghed og glæde.

Ældre

Vores dygtige medarbejdere kan hjælpe dig med en række forskellige opgaver. Det kan bl.a. være:

 • Hjælp i hjemmet eller ude
 • Aflastning i hjemmet
 • Hjælp til indkøb
 • Hjælp til hundeluftning
 • Oprydning og rengøring i hjemmet

Kontakt os

Ring til Blæksprutten på 📞 7026 7272