Afløsning i hjemmet

DUOS kan stå for afløsning i hjemmet for borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser – enten som en enkeltstående løsning eller som en del af et tilbud til en særligt plejekrævende borger. Vi har stort fokus på den faglige kvalitet og helhedsorienterede støtte med borgeren i centrum. 

Vi hjælper 45 kommuner med omkring 300 afløsningsopgaver i private hjem, og vi har erfarne og stabile medarbejdere. Vores mål er at skabe trivsel og de bedste rammer for borgeren og de pårørende.

Helhedsorienteret indsats med fokus på stabilitet og tryghed

Vi lægger vægt på at skabe trivsel og de bedste rammer for borgeren. Det gør vi ved at skræddersy en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens behov og situation.  

Vi er hurtige til at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, der matcher borgeren. Og i langt de fleste tilfælde følger den samme medarbejder borgeren, hvilket skaber stabilitet og tryghed for både borgeren og de pårørende. Støtten kan også tilpasses løbende, hvis behovene ændrer sig hos borgeren, så kompetencer følger borgers behov.  

 

Faglig kvalitet og sparring med en specialiseret driftsleder  

Borgeren og de pårørende får en fast kontaktperson i DUOS, som er en faglig driftsleder med en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund. Den specialiserede driftsleder er dermed bindeled mellem borger, pårørende og kommune.  

Vores erfaring er, at den faglige sparring, rådgivning og det tætte, tværfaglige samarbejde er med til at sikre stabile medarbejdere og trygge rammer for borgeren. Og ikke mindst bedre muligheder for at skabe en meningsfuld hverdag for borgeren.  

Derudover overtager DUOS administrative opgaver, personaleansvar og står for vikardækning ved sygdom, hvilket frigiver ressourcer i kommunen til andre opgaver.  

Afløsning i hjemmet giver:

  • mulighed for at sikre borgerens trivsel  
  • pårørende større overskud  
  • pårørende overskud til fortsat at hjælpe den nærtstående i hjemmet 

Afløsningen bevilges af kommunen efter Servicelovens §84 og §85.

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Region Syddanmark
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk
Jens Krøyer
Region Midtjylland
+45 21948050
jek@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens
Driftsleder
Christel
Socialpædagogisk driftsleder
Dorthe
Socialfaglig Ydelseschef
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Fagkoordinator
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Socialpædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder
Lotte
Sundhedsfaglig driftsleder
Benjamin
Socialpædagogisk driftsleder
Michelle
Udviklingssygeplejerske
Signe
Sundhedsfaglig Driftsleder
Rikke
Socialpædagogisk driftsleder
Snezana
Sundhedsfaglig driftsleder
Karina
Ydelseschef

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00