Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet

Har I borgere med demens, Alzheimers, psykiske- eller fysiske udfordringer?  DUOS kan stå for afløsning i hjemmet – enten som en enkeltstående løsning eller som en del af et tilbud til en borger. I DUOS har vi mere end 200 afløsningsopgaver i private hjem og vi har erfarne medarbejdere. Vores erfaring er, at en tidlig indsats i hjemmet kan hjælpe familien og måske endda forhindre aflastning udenfor hjemmet.

Familien får en kontaktperson i DUOS og vi har den daglige dialog med familien. Vi overtager personaleansvar, står for vikardækning ved sygdom og administration, som frigør tid til andre aktiviteter i kommunen.

Afløsning i hjemmet

Høj trivsel og tilfredshed hos borger

Vi lægger vægt på at skabe trivsel de bedste rammer for at opbygge en god og stabil relation mellem medarbejder og borgeren. I langt de fleste tilfælde følger den samme hjælper familien gennem længere tid og opbygger et tillidsforhold til alle familiemedlemmer. På den måde kan hjælperen blive et trygt og stabilt supplement til familien.

Afløsning i hjemmet i samarbejde med DUOS har til formål at:

  • Give familien nye kræfter
  • Give pårørende overskud til fortsat at hjælpe den nærtstående i hjemmet
  • Give pårørende mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet og tage på ferie

Opstart af afløsning i hjemmet

DUOS etablerer kontakten mellem familien og den rette handicaphjælper ved et møde, hvor begge parter kan se hinanden an. I DUOS tror vi på, at det rette match mellem familie og handicaphjælper er udgangspunktet for en tilfredsstillende aflastningsordning som giver trivsel og tryghed i hverdagen. Vi holder styr på aftalerne mellem medarbejderen og familien, følger op på timeforbruget og sikrer ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

Afløsningen bevilges af kommunen efter Servicelovens  § 84

Afløsning i hjemmet

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
 thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Christel

Christel
Social pædagogisk driftsleder

Lone

Lone
Sundhedsfaglig driftsleder

Christina

Christina
Sundhedsfaglig driftsleder

Ann

Ann
Sundhedsfaglig driftsleder

Linda

Linda
Sundhedsfaglig driftsleder

Didde

Didde
Driftsleder

Jens

Jens
Driftsleder

Dorte

Dorthe
Social pædagogisk driftsleder

Maria

Maria
Sundhedsfaglig driftsleder

Sine

Sine
Sundhedsfaglig driftsleder

Tasja

Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder

Katrine

Katrine
Social pædagogisk driftsleder

Ring 3634 7900

Eller udfyld