Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet kan gives til ægtefælle, forældre eller andre pårørende, der passer et nærtstående familiemedlem med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet kan også gives i forbindelse med børn og unge med særlige sociale og pædagogiske vanskeligheder.

Afløsningen kan bestå i samvær og personlig pleje og hjælp. Hvis der er tale om et barn, kan afløsningen også omfatte hjælp til at følge barnet til og fra daginstitution, børnehave, skole eller fritidsordning.

Stabile rammer

I DUOS har vi erfaring med afløsning i forbindelse med sygdomme og handicap hos både børn og voksne. Vi lægger vægt på at skabe de bedste rammer for at opbygge en god og stabil relation mellem handicaphjælperen og familien. I langt de fleste tilfælde følger den samme hjælper familien gennem længere tid og opbygger et tillidsforhold til alle familiemedlemmer. På den måde kan hjælperen blive et trygt og stabilt supplement til familien

Vores afløsning er tilrettelagt med henblik på at:
  • Give familien nye kræfter
  • Give pårørende overskud til fortsat at hjælpe den nærtstående i hjemmet
  • Give pårørende mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet og tage på ferie
  • Give forældre mulighed for at være sammen med familiens øvrige børn
  • Give barnet eller den unge et nyt netværk

DUOS etablerer kontakten mellem familien og den rette handicaphjælper ved et møde, hvor begge parter kan se hinanden an. Familien kan herefter vælge at gå ind i samarbejdet med handicaphjælperen, eller man kan få tilbudt et nyt møde med en anden handicaphjælper.
I DUOS tror vi på, at det rette match mellem familie og handicaphjælper er udgangspunktet for en tilfredsstillende aflastningsordning. Vi holder styr på aftalerne mellem handicaphjælperen og familien, følger op på timeforbruget og sikrer hjælperne ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

Bevillingen

Afløsningen bevilges af kommunen efter Servicelovens § 44 – og § 84, når pårørende passer en person med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.
Er der tale om et behov for aflastning på grund af et barns særlige behov for støtte, skal aflastningen finde sted efter Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5.
Det sker efter en forudgående børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens § 50.

Kontakt vores kundechefer

Skriv til vores kundechefer på kunde@duos.dk eller udfyld nedenstående formular.

Hvis du har behov for direkte kontaktoplysninger, så finder du dem her

*Skal udfyldes