Beskæftigelse

beskæftigelse

Beskæftigelse

Beskæftigelse og beskæftigelsesområdet har en vigtig prioritet i DUOS. Vi tilbyder hjælp til mennesker med funktionsnedsættelser om at kunne opretholde en beskæftigelse med personlig assistance. For borgeren betyder det, at de kan have et job uden, at deres funktionsnedsættelse skal hæmme dem. Derudover tilbyder vi med vores handicaphjælperkursus, at ledige borgere, både fleksjobber og fuldtidsledige, kan blive introduceret for DUOS, vores ydelser og handicapområdet. Et kursusforløb der i sidste ende skal munde ud i en permanent ansættelse i DUOS eller en stilling i kommunalt regi.

Beskæftigelse

Vores kursusforløb

Vi har siden 2017 haft kursusforløb, hvor vi har undervist ledige borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet, i de grundlæggende kompetencer, som vi har erfaret er vigtige i forhold til at blive en dygtig handicaphjælper. I 2019 modtog vi Københavns Erhvervspris i kategorien innovation for vores arbejde med at uddanne og ansætte fleksjobbere. Som begrundelse for prisen udtalte Københavns integration- og Beskæftielsesborgmester: :

”DUOS har formået at kombinere og italesætte fleksjobbere som en ressource og bidraget med en kreativ løsning på en af byens udfordringer”.

Handicaphjælper – de grundlæggende kvalifikationer

Forløbet Handicaphjælper – de grundlæggende kvalifikationer omfatter et kursus, der introducerer deltagerne til DUOS’ ydelser, handicaphjælperens typiske arbejdsopgaver samt et efterfølgende rekrutteringsforløb. I rekrutteringsforløbet bringes deltagerne i spil til udvalgte jobs i DUOS. Alle kursister, der gennemfører kurset, får desuden tilbud om at indgå i DUOS’ vikarteam og modtage en vikartilknytningsaftale. Der udstedes et kursusbevis for 100% fremmøde. Undervisningen veksler mellem oplæg, praktiske øvelser og workshops. Modulerne spænder over bl.a. kommunikation, pleje, konflikthåndtering og arbejdsmiljøspørgsmål.

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2981 5976
📧 chf@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Sjælland og Hovedstaden

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9636
📧 jol@duos.dk

Iben
HR Partner

Iben

Bestilling hos DUOS

Ring 📞 3634 7900

Eller udfyld