Kursusforløb og moduler

beskæftigelse

Kursusforløb og moduler

Ét forløb – tre versioner

– Bemærk at kurset skal bevilliges gennem dit jobcenter. Kontakt derfor din jobkonsulent og ikke DUOS.

Vi tilbyder tre forskellige versioner af Handicaphjælper – de grundlæggende kvalifikationer:

Version 1

Kursus målrettet borgere der søger fuldtidsjob

Undervisning kl. 9.00-15.00
alle hverdage.

I alt 10 dages undervisning.

Version 2

Kursus målrettet borgere der søger fleksjob (8-25 timer per uge)

Undervisning kl. 9.00-12.00
tre dage om ugen.

I alt 9 dages undervisning.

Version 3

Kursus målrettet borgere der søger fleksjob (3-8 timer per uge)

Undervisning kl. 10.00-12.00
to dage om ugen.

I alt 9 dages undervisning

Moduler

Handicaphjælper – de grundlæggende kvalifikationer indeholder følgender moduler:

I job som handicaphjælper
• DUOS som arbejdsplads
• Jobfunktioner i DUOS
• Rammer for ansættelsen

En ny start*
• Identitet
• Brancheskifte

Mødet med borgeren*
• Møde med borgere med en hjælpeordning
• Workshop med dilemmaspil

Ergonomi og arbejdsmiljø
• Det fysiske arbejdsmiljø
• Teori og øvelser i forflytning
• Grundlæggende fysiologi

Personlig pleje og hygiejne
• Principper for hygiejne
• Principper for personlig pleje
• Praktiske øvelser

Relationsopbygning og konflikthåndtering
• Forventningsafstemning med borgeren
• Reaktioner og reaktionsmønstre
• Arbejdsrummet og det private rum

Rekruttering
• Jobvejledning
• Individuelle interviews
• Individuelle handleplaner

*Kun på hold for borgere der søger fuldtidsjob (version 1).

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Iben
HR Partner

Iben

Bestilling hos DUOS

Ring 3634 7900

Eller udfyld