Personlig assistance

Personlig assistance

Personlig assistance

I forbindelse med bevilling af personlig assistance tilbyder vi, at varetage arbejdsgiveransvaret. Det vil sige, at DUOS tager sig af alle administrative opgaver, herunder rekruttering og løn- og personaleadministration. Vi knytter altid en fast kontaktperson til hjælpeordningen, som står for dialogen med borgeren, assistenten, jobcentret samt med borgerens ansættelsessted.

Personlig assistance

Personlig Assistance i samarbejde med DUOS

Personlig assistance bevilges igennem kommunen og tilbydes til borgere der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand og eller hjælp til at løse praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med beskæftigelse eller efter- og videreuddannelse.

Det vil typisk være:

  • Praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
  • Tegnsprogstolkning
  • Særlig personlig støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver

I et samarbejde om personlig assistance, tilbyder DUOS følgende:

  • Hjælp til rekruttering af personlig assistent
  • Mulighed for at slå jobannonce op på DUOS Jobplakat
  • Løn- og personaleadministration
  • Overblik og kontrol af timeforbrug
  • Bindeled mellem borger, assistent og arbejdsplads
Personlig assistance

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Søren

Søren
Ydelseschef
+45 2060 7856

Ring 3634 7900

Eller udfyld

Allan

Allan
BPA-rådgiver
+45 6141 0847