Personlig assistance

I forbindelse med bevilling af personlig assistance tilbyder vi, at varetage arbejdsgiveransvaret. Det vil sige, at DUOS tager sig af alle administrative opgaver, herunder rekruttering og løn- og personaleadministration.

Vi knytter altid en fast kontaktperson til hjælpeordningen, som står for dialogen med borgeren, assistenten, jobcentret samt med borgerens ansættelsessted.

 

Personlig Assistance i samarbejde med DUOS

Personlig assistance bevilges igennem kommunen og tilbydes til borgere der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand og eller hjælp til at løse praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med beskæftigelse eller efter- og videreuddannelse.

Det vil typisk være:

  • Praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
  • Tegnsprogstolkning
  • Særlig personlig støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver

 

I et samarbejde om personlig assistance, tilbyder DUOS følgende:

  • Hjælp til rekruttering af personlig assistent
  • Mulighed for at slå jobannonce op på DUOS Jobplakat
  • Løn- og personaleadministration
  • Overblik og kontrol af timeforbrug
  • Bindeled mellem borger, assistent og arbejdsplads

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Fyn og Jylland
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Søren
Ydelseschef
Allan
BPA-rådgiver
+45 6141 0847

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00