Personlig assistance

iStock-1203933819

Personlig assistance

I forbindelse med bevilling af personlig assistance tilbyder vi, at varetage arbejdsgiveransvaret. Det vil sige, at DUOS tager sig af alle administrative opgaver, herunder rekruttering og løn- og personaleadministration. Vi knytter altid en fast kontaktperson til hjælpeordningen, som står for dialogen med borgeren, assistenten, jobcentret samt med borgerens ansættelsessted.

iStock-1182436535

Personlig Assistance i samarbejde med DUOS

Personlig assistance bevilges igennem kommunen og tilbydes til borgere der på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand og eller hjælp til at løse praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med beskæftigelse eller efter- og videreuddannelse.

Det vil typisk være:

  • Praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
  • Tegnsprogstolkning
  • Særlig personlig støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver

I et samarbejde om personlig assistance, tilbyder DUOS følgende:

  • Hjælp til rekruttering af personlig assistent
  • Mulighed for at slå jobannonce op på DUOS Jobplakat
  • Løn- og personaleadministration
  • Overblik og kontrol af timeforbrug
  • Bindeled mellem borger, assistent og arbejdsplads
Social pæd_iStock-860943134

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Pia Maria Vørts

Region Nordjylland og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
📱 +45 6142 1769
📞 +45 3634 7945
📧 pmv@duos.dk

Birgitte Lange Jensen

Region Syddanmark

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9635
📞 +45 3634 4992
📧 blj@duos.dk

Jørgen Larsen

Region Sjælland og Hovedstaden

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9636
📞 +45 3634 4991
📧 jol@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Ring 📞 3634 7900

Eller udfyld