Bo- og opholdssteder

Bo- og opholdssteder

Bo- og opholdssteder er en mulighed for specialpædagogisk støtte til voksne, der foregår uden for eget hjem på et bo- og opholdssted. Vi har drevet bo- og opholdssteder i mere end 30 år og har stor erfaring med at hjælpe voksne. Vi hjælper voksne i alderen op til 30 år.

Vores bo- og opholdssteder leverer kvalitet på socialpædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte aktiviteter. Vi støtter personer med psykosociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer, herunder voksne med indad- og udadrettet adfærd.

Stærk kommunal samarbejdspartner og solid faglighed

Vores bo- og opholdssteder har konsolideret sig som en stærk kommunal samarbejdspartner med mange kommuner tilknyttet på tværs af landet. Vi er vellidt hos kommunerne, idet vi skaber  samarbejde, som er forankret i gensidig respekt og en fælles retning.

Opholdsstederne har en stærk pædagogisk faglighed og tilgang, hvor vi skaber trygge rammer med tydelige og omsorgsfulde voksne. Vi tror på det bedste i de personer, vi hjælper, og vi giver dem mulighed for at udnytte deres fulde potentiale og samtidig udvikle sig. Vi tilrettelægger altid vores indsats efter personens personlige og aktuelle behov.

Besøg tilbudsportalen: https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/landing/index

Vi hjælper både børn, voksne og deres familier

Vi dækker et behov for at hjælpe voksne med at kompensere for de udfordringer, som er til stede hos den enkelte – for derved at sikre livskvaliteten.

Bo- og opholdssteder til voksne

Læs mere om Bo- og Opholdsstedet Ølandhus

Personlig udvikling

Drømmen om et selvstændigt og frit liv gør, at vores opholdssteder er udgangspunkt for den individuelle udvikling. På vores Bo- og opholdssteder har den enkelte person mulighed for personlig udvikling – hen imod en velfungerende hverdag i egne frie rammer. Vi følger ofte voksne fra vores trygge rammer – via en periode med støtte i eget hjem – til egen mestring af deres eget og frie liv.

Bo- og opholdssteder
Bo- og opholdssteder

Vi tilbyder:

 • Børn og unge (§66) og efterværn (§76) *
 • Socialpædagogisk støtte/Bostøtte (§85)
 • Støtte-/kontaktperson (§52 og §54)
 • Støttet og overvåget samvær (§71)
 • Aflastning og midlertidigt ophold (§44 & §84)
 • Voksne, midlertidigt og længerevarende ophold (§107 & §108)
 • Ledsagelse (§97) og praktisk hjælp (§83)
 • Dagtilbud og beskæftigelse (§103 & §104)
 • Akut anbringelse
 • Privat-/specialskole og STU
 • Udredning, børnefaglig undersøgelse, visitering, familieterapi

 

*massive psykiske, adfærds- og sociale problemer, fysiske som følelsesmæssige krænkelser, selvskadende, udad-/indadreagerende adfærd, tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Voksne der lider af angst, ADHD eller en ASF-forstyrrelse.

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt 

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Ring 3634 7900

Eller udfyld