Børn og unge

børn og unge

Børn og unge

Børn og unge har DUOS en stor erfaring med at hjælpe. DUOS tilbyder personlig støtte til børn og unge efter flere paragraffer i Serviceloven, Sundhedsloven samt Uddannelsesloven. Vores ydelser omfatter bl.a. omsorg og pleje, aflastning, pædagogisk støtte og hjemmetræning. Det skal styrke familien i kortere eller længere tid og tilrettelægges ofte med henblik på at støtte op om familiens indbyrdes relationer eller et udviklingsforløb hos et eller flere familiemedlemmer.

I forbindelse med tilrettelæggelsen og driften af hjælpeordningen varetager vi en række opgaver. Vi står for rekruttering og instruktion af den personlige hjælper, administration af timeforbrug og løn, og vi lægger vagtplaner og følger løbende op på forløbet. Vi lægger vægt på altid at tilrettelægge hjælpen individuelt ud fra indsatsmålet og den enkelte families behov og situation og i tæt samarbejde med den enkelte familie. På den måde skaber vi sikkerhed for, at indsatsen får den størst muligt effekt.

Som Danmarks største leverandør af hjælpeordninger har vi en bred og dyb erfaring i at hjælpe og støtte familier. Samtidig kan vi trække på et omfattende netværk af erfarne faglærte og ufaglærte medarbejdere i hele landet. Alt sammen er med til, at vi kan yde den bedst mulige støtte til gavn for børn, unge og deres familier.

Kontakt vores kundechefer

Skriv til vores kundechefer på kunde@duos.dk eller udfyld nedenstående formular.

Hvis du har behov for direkte kontaktoplysninger, så finder du dem her

*Skal udfyldes