Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Hør Marie fortælle om hvordan det er at have en BPA-ordning hos DUOS

Med en BPA-ordning kan du som borger fungere som arbejdsleder for en eller flere medarbejdere. Som arbejdsleder leder og fordeler du arbejdet og holder personalemøder med hjælperne. Ansvaret som arbejdsgiver tilbyder vi at stå for.

Er du BPA-arbejdsleder? Så se mere her

Som arbejdsgiver varetager vi ansvaret for alt det administrative og for, at love og regler bliver overholdt. Desuden understøtter vi rollen som arbejdsleder ved at stille en række redskaber til rådighed for borgeren og medarbejderne og ved at samarbejde om alles arbejdsmiljø. Vi har bl.a. udviklet en BPA-guide om nogle af de forhold, der gør sig gældende på BPA-området.

Vores bistand omfatter
 • Håndtering af løn, skat, forsikringer, regler om barsel og lovkrav til arbejdsmiljø.
 • Vikarservice til borgere der vælger os som arbejdsgiver.
 • En samlet it-løsning for arbejdsleder med vagtplanlægning, timeregistrering og indbygget kontrol.
 • Et redskab til at gennemføre APV-undersøgelser og -handlingsplaner (Arbejdspladsvurdering).
 • BPA guide – et arbejdslederværktøj.
 • En rådgiver som fast kontaktperson ved alle henvendelser.
 • Rekruttering af medarbejdere.
 • Uddannelse og kurser for hjælperne.
 • Vejledning i tilfælde af sygdom blandt hjælperne.
 • Vejledning for arbejdsledere i at arbejde med medarbejderudvikling (MUS).
 • Kurser og netværk for arbejdsledere.
Arbejdsgivertilskuddet

Ifølge BPA-bekendtgørelsen kan hver kommune udmåle arbejdsgivertilskuddet efter egne kvalitetsstandarder. Det betyder, at omkostningsniveauet varierer fra kommune til kommune. Dette imødekommer vi ved at tilpasse rammerne for vores service efter kommunens udmåling, så vi altid kan tilbyde den bedst tænkelige BPA-løsning.

Vi udarbejder et årligt regnskab til kommunen i henhold til bekendtgørelsen.
Udmålingen af hjælpernes løn sker ligeledes fra kommunen, og vi følger i den forbindelse altid kommunens udmåling.

Personlig rådgivning

Den personlige rådgivning kan tilpasses den enkelte BPA-løsningen og målrettes  også mod at støtte borgeren i at udfylde rollen som daglig arbejdsleder.

Vi tilbyder desuden den enkelte kommune en altomfattende Vikarservice, der sikrer kvalificerede hjælpere ved både planlagt og uplanlagt fravær på holdet omkring brugeren.

Som hjælper kan man let indberette arbejdstimer via sin personlige profil på vores hjemmeside, og som borger og daglig leder er det let at godkende timerne på samme måde.

Netværk for arbejdsledere

Vi tilbyder arbejdsledere deltagelse i netværk i både Øst- og Vestdanmark. Vores netværk giver arbejdsledere mulighed for at sparre med hinanden om BPA-ordningens mange udfordringer. Arbejdslederne drøfter bl.a. konflikthåndtering, oplæring af hjælpere, personlige grænser, jura og lovning. I forbindelse med møderne stiller vi lokaler til rådighed og deltager gerne, hvis det ønskes.

DUOS er godkendt af Socialtilsynet

Socialtilsynet har godkendt DUOS, så vi kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.

Følgende kriterier er opfyldt:

 1. Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent,
 2. Den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere, og
 3. Ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller virksomheden er kendskab til ansættelsesret.

 

Se mere her: https://socialtilsyn.frederiksberg.dk/godkendte-bpa-virksomheder

Kontakt os

Sofus Rossing
Divisionsdirektør
sr@duos.dk