Afløsning i hjemmet for børn

Afløsning i hjemmet for børn

Afløsning i hjemmet for børn

Afløsning i hjemmet for børn kan være en løsning for borgere med autisme, ADHD, psykiske- eller fysiske udfordringer. DUOS kan stå for afløsningen enten som en enkeltstående løsning eller som en delbevilling til en særligt plejekrævende borger. I DUOS hjælper vi mere end 20 kommuner med afløsningsopgaver i private hjem og vi har erfarne medarbejdere. Vores erfaring er, at en tidlig indsats i hjemmet kan hjælpe familien og måske endda forhindre aflastning udenfor hjemmet.

Familien får en kontaktperson i DUOS og vi har den daglige dialog med familien. Vi overtager personaleansvar, står for vikardækning ved sygdom og administration, som frigør tid til andre aktiviteter i kommunen.

Afløsning i hjemmet for børn

Høj trivsel og tilfredshed hos familien

Vi lægger vægt på at skabe trivsel og de bedste rammer for borgeren og opbygger en god og stabil relation mellem handicaphjælperen og familien. I langt de fleste tilfælde følger den samme medarbejder familien gennem længere tid og opbygger et tillidsforhold til alle familiemedlemmer. På den måde kan hjælperen blive et trygt og stabilt supplement til familien.

Afløsningen kan bestå i samvær, hjælp og støtte i dagligdagen. Det kan også være hjælp til at følge barnet til og fra daginstitution, børnehave, skole eller fritidsordning.

Afløsning i forbindelse med skolevægring

Skolevægring handler om børn, der af forskellige grunde ikke kan gå i skole. Der kan være mange forskellige grunde til at et barn ikke vil i skole. Ofte ser vi at barnet udredes med en diagnose inden for angst, autisme, ADHD eller der er tale om mobning. Et barn der ikke går i skole påvirker ikke kun barnet men hele familien. Her kan afløsning supplere og hjælpe familie i en svær tid, indtil en mere permanent løsning er fundet. En afløser kan give forældrene mulighed for at passe deres arbejde, så man undgår, at forældrene skal modtage tabt arbejdsfortjeneste i den periode, hvor barnet opholder sig hjemme.

Opstart af afløsning i hjemmet for børn

DUOS etablerer kontakten mellem familien og den rette handicaphjælper ved et møde, hvor begge parter kan se hinanden an. I DUOS tror vi på, at det rette match mellem barn, familie og handicaphjælper er udgangspunktet for en tilfredsstillende aflastningsordning, som giver trivsel og tryghed i hverdagen. Vi holder styr på aftalerne mellem medarbejderen og familien, følger op på timeforbruget og sikrer ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

Afløsningen er primært efter Servicelovens § 44.

Afløsning i hjemmet i samarbejde med DUOS har til formål at:

  • Give familien nye kræfter
  • Give pårørende overskud til fortsat at hjælpe den nærtstående i hjemmet
  • Give pårørende mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet og tage på ferie
  • Give forældre mulighed for at være sammen med familiens øvrige børn
  • Give barnet eller den unge et nyt netværk
Afløsning i hjemmet for børn

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
 +45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
 +45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt

Jette

Kontaktoplysninger:
 +45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall 

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Christel

Christel
Social pædagogisk driftsleder

Lone

Lone
Sundhedsfaglig driftsleder

Christina

Christina
Sundhedsfaglig driftsleder

Ann

Ann
Sundhedsfaglig driftsleder

Linda

Linda
Sundhedsfaglig driftsleder

Didde

Didde
Driftsleder

Jens

Jens
Driftsleder

Dorte

Dorthe
Social pædagogisk driftsleder

Maria

Maria
Sundhedsfaglig driftsleder

Sine

Sine
Sundhedsfaglig driftsleder

Tasja

Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder

Katrine

Katrine
Social pædagogisk driftsleder

Ring 3634 7900

Eller udfyld