Afløsning i hjemmet for børn

Afløsning i hjemmet for børn

Afløsning i hjemmet for børn

For borgere med autisme, ADHD, psykiske- eller fysiske udfordringer, kan DUOS stå for afløsningen enten som en enkeltstående løsning eller som en delbevilling til en særligt plejekrævende borger. I DUOS hjælper vi mere end 20 kommuner med afløsningsopgaver i private hjem og vi har erfarne medarbejdere. Vores erfaring er, at en tidlig indsats i hjemmet kan hjælpe familien og måske endda forhindre aflastning udenfor hjemmet.

Familien får en kontaktperson i DUOS og vi har den daglige dialog med familien. Vi overtager personaleansvar, står for vikardækning ved sygdom og administration, som frigør tid til andre aktiviteter i kommunen.

Afløsning i hjemmet for børn

Høj trivsel og tilfredshed hos familien

Vi lægger vægt på at skabe trivsel og de bedste rammer for borgeren og opbygger en god og stabil relation mellem handicaphjælperen og familien. I langt de fleste tilfælde følger den samme medarbejder familien gennem længere tid og opbygger et tillidsforhold til alle familiemedlemmer. På den måde kan hjælperen blive et trygt og stabilt supplement til familien.

Afløsningen kan bestå i samvær, hjælp og støtte i dagligdagen. Det kan også være hjælp til at følge barnet til og fra daginstitution, børnehave, skole eller fritidsordning.

Opstart af afløsning i hjemmet

DUOS etablerer kontakten mellem familien og den rette handicaphjælper ved et møde, hvor begge parter kan se hinanden an. I DUOS tror vi på, at det rette match mellem barn, familie og handicaphjælper er udgangspunktet for en tilfredsstillende aflastningsordning, som giver trivsel og tryghed i hverdagen. Vi holder styr på aftalerne mellem medarbejderen og familien, følger op på timeforbruget og sikrer ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

Afløsningen er primært efter Servicelovens § 44.

Afløsning i hjemmet i samarbejde med DUOS har til formål at:

  • Give familien nye kræfter
  • Give pårørende overskud til fortsat at hjælpe den nærtstående i hjemmet
  • Give pårørende mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet og tage på ferie
  • Give forældre mulighed for at være sammen med familiens øvrige børn
  • Give barnet eller den unge et nyt netværk
Afløsning i hjemmet for børn

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Pia Maria Vørts

Pia

Region Midtjylland og Nordjylland

Kontaktoplysninger:
📱 +45 6142 1769
📞 +45 3634 7945
📧 pmv@duos.dk

Christina Feldborg

Christina

Region Syddanmark

Kontaktoplysninger:
📱 +45 29815976
📞 +45 36347982
📧 chf@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Region Sjælland og Hovedstaden

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9636
📞 +45 3634 4991
📧 jol@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Jens

Jens
Rådgiver

Ring 📞 3634 7900

Eller udfyld