Praktisk hjælp og personlig pleje

Praktisk hjælp og personlig pleje

DUOS har specialiserede rådgivere (pædagoger, sygeplejersker, SSA’er, tegnsprogstolke m.fl.), som forstår barnets behov og kan finde den hjælp, som passer bedst til barnet og familien. Barnet får tilknyttet en fast rådgiver, som er i løbende dialog med familien og kommunen, og som sørger for, at der bliver fulgt op på spørgsmål. I familien kan den praktiske hjælp og den personlig pleje til barnet være med til at frigøre tid til forældrene og/eller andre børn, og dermed øge familiens trivsel og livskvalitet.

Når praktisk hjælp eller personlig pleje bevilges sammen med andre ydelser, forsøger vi at samle ydelserne, så familien har færre personer i hjemmet.

Vi tilrettelægger den praktiske hjælp og yder den personlige pleje ud fra barnets behov og situation. Vi sikrer barnet og familien kontinuitet og den bedst mulige trivsel. Barnet og de pårørende inddrages så vidt muligt i udførelsen af hjælpen, så uddelegeringen af opgaven bliver så identisk med forældrevaretagelse som muligt. Vi lægger vægt på, at der udvises situationsfornemmelse og respekt for barnet, så barnet oplever sig set, hørt og anerkendt.

Vi finder det rette match mellem barnet, familien og medarbejder, hvilket giver tryghed hos både barnet og de pårørende.

Father helping her son of 12 years old with Down Syndrome in daily lives brushing her teeth. He take care of her beautiful son. The little boy wear eyeglasses. Photo was taken in Quebec Canada.

Praktisk hjælp og personlig pleje får hverdagen til at hænge sammen

Praktisk hjælp og personlig pleje indgår i den hjælp, som bliver bevilget af kommunen ud fra paragraffer i Serviceloven, herunder §§ 41, 44 og 83.

Den personlige pleje dækker over hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen samt hjælp til at spise m.m. Den praktiske hjælper kan bidrage til, at barnet eller den unge kan komme roligt ud ad døren og starte dagen uden stress.

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Jørgen Larsen

Jørgen

Sjælland og Hovedstaden

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9636
📧 jol@duos.dk

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
📱 +45 29815976
📧 chf@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Christel

Christel
Rådgiver

Lone

Lone
Rådgiver

Christina

Christina
Rådgiver

Ann

Ann
Rådgiver

Linda

Linda
Rådgiver

Didde

Didde
Rådgiver

Jens

Jens
Rådgiver

Dorte

Dorthe
Rådgiver

Maria

Maria
Rådgiver

Sine

Sine
Rådgiver

Tasja

Tasja
Rådgiver

Katrine

Katrine
Rådgiver

Ring 📞 3634 7900

Eller udfyld