Praktisk hjælp og personlig pleje

Praktisk hjælp og personlig pleje

DUOS har specialiserede rådgivere (pædagoger, sygeplejersker, SSA’er, tegnsprogstolke m.fl.), som forstår barnets behov og kan finde den hjælp, som passer bedst til barnet og familien. Barnet får tilknyttet en fast rådgiver, som er i løbende dialog med familien og kommunen, og som sørger for, at der bliver fulgt op på spørgsmål. I familien kan den praktiske hjælp og den personlig pleje til barnet være med til at frigøre tid til forældrene og/eller andre børn, og dermed øge familiens trivsel og livskvalitet.

Når praktisk hjælp eller personlig pleje bevilges sammen med andre ydelser, forsøger vi at samle ydelserne, så familien har færre personer i hjemmet.

Vi tilrettelægger den praktiske hjælp og yder den personlige pleje ud fra barnets behov og situation. Vi sikrer barnet og familien kontinuitet og den bedst mulige trivsel. Barnet og de pårørende inddrages så vidt muligt i udførelsen af hjælpen, så uddelegeringen af opgaven bliver så identisk med forældrevaretagelse som muligt. Vi lægger vægt på, at der udvises situationsfornemmelse og respekt for barnet, så barnet oplever sig set, hørt og anerkendt.

Vi finder det rette match mellem barnet, familien og medarbejder, hvilket giver tryghed hos både barnet og de pårørende.

Father helping her son of 12 years old with Down Syndrome in daily lives brushing her teeth. He take care of her beautiful son. The little boy wear eyeglasses. Photo was taken in Quebec Canada.

Praktisk hjælp og personlig pleje får hverdagen til at hænge sammen

Praktisk hjælp og personlig pleje indgår i den hjælp, som bliver bevilget af kommunen ud fra paragraffer i Serviceloven, herunder §§ 41, 44 og 83.

Den personlige pleje dækker over hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen samt hjælp til at spise m.m. Den praktiske hjælper kan bidrage til, at barnet eller den unge kan komme roligt ud ad døren og starte dagen uden stress.

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
 +45 29815976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
 +45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt 

Jette

Kontaktoplysninger:
 +45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Christel

Christel
Social pædagogisk driftsleder

Lone

Lone
Sundhedsfaglig driftsleder

Christina

Christina
Sundhedsfaglig driftsleder

Ann

Ann
Sundhedsfaglig driftsleder

Linda

Linda
Sundhedsfaglig driftsleder

Didde

Didde
Driftsleder

Jens

Jens
Driftsleder

Dorte

Dorthe
Social pædagogisk driftsleder

Maria

Maria
Sundhedsfaglig driftsleder

Sine

Sine
Sundhedsfaglig driftsleder

Tasja

Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder

Katrine

Katrine
Social pædagogisk driftsleder

Ring 3634 7900

Eller udfyld