Respiratorisk overvågning af børn

Respiratorisk overvågning af børn

Respiratorisk overvågning af børn og unge

Veluddannede og erfarende medarbejdere i DUOS

DUOS har stor erfaring med respiratorisk overvågning af børn, som kan være en del af døgnet eller hele døgnet. Vi har faglærte hjælpere eksempelvis sygeplejerske, social- eller sundhedsassistent og ufaglærte hjælpere med stor erfaring indenfor det respiratoriske område. Ufaglærte hjælpere har en praktisk og teoretisk uddannelse fra RespirationsCenter Øst eller RespirationsCenter Vest.

Vores tilrettelæggelse af den respiratoriske overvågning følger de retningslinjer, der lægges af regionernes lægefaglige myndighed.

Respiratorisk overvågning af børn

Til familier med behov for Respiratorisk overvågning

Hos DUOS får I en  kontaktperson, som I altid kan kontakte, udenfor almindelig arbejdstid kan I altid komme igennem på vagttelefonen.  Den respiratorisk overvågnings vigtigste opgave er, at sikre frie luftveje og kan foregå i hjemmet og udenfor hjemme Vi sørger for, at der er trivsel og hjælperteamet fungerer, samt at de sundhedsfaglige krav på ordningen bliver overholdt.

I får tildelt en personlig rådgiver

Rådgiveren deltager i regelmæssige personalemøder, hvor I og hjælperteamet drøfter store og små problemstillinger og aftaler vagtplan. DUOS samarbejder med borgeren om rekrutteringen af det bedste hjælperteam. I tilfælde af sygdom sørger DUOS for vikardækning. Vi forsøger altid at finde en vikar, der et godt match til jeres familie.

DUOS leverer den respiratoriske overvågning efter aftale med regionen, mens det er kommunen, der skal dække borgerens nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Respiratorisk overvågning af børn

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Jette Kongste Remmer

Jette

Sundhedsfaglig kundechef
Med ansvar for alle 5 Regioner.

Kontaktoplysninger:
📱 +45 6120 0589
📞 +45 +45 3634 7916
📧 jkr@duos.dk