Børn og unge med spiseforstyrrelse

Hos børn og unge med en spiseforstyrrelse er udfordringerne komplekse, og der er brug for specialiseret hjælp. DUOS kan hjælpe med måltidsstøtte, stabilisering og tværfaglig støtte.  

Måltidsstøtte består i at motivere den unge til at gennemføre spisning og at støtte i at håndtere negative følelser i forbindelse med spisning. Den bør tilpasses den unges evne til at kunne tage ansvar for spisningen og trang til at udføre kompenserende adfærd.

Der kan være behov for: 

  • totalstøtte, hvor vi støtter både før, under og efter alle måltider 
  • moderat støtte, hvor vi støtter til måltider flere gange om ugen 
  • let støtte, hvor vi støtter en struktur til at fastholde spisning, få lavet indkøbslister, købe ind mv.

Det er vores erfaring, at en tillidsfuld relation mellem vores medarbejder og den unge sikrer den bedste støtte til udvikling og stabilisering. Vores uddannede pædagoger med psykiatrisk erfaring kan hjælpe med total støtte ved alle måltider, ligesom de kan støtte i andre udfordringer. 

Fokus på at styrke den unges autonomi, udvikling og trivsel

Det er vigtigt at huske, at en spiseforstyrrelse ikke blot handler om mad, men ofte er et tegn på dybere følelsesmæssige, psykologiske eller sociale udfordringer. Vi ser ofte, at personer med spiseforstyrrelse også har andre diagnoser såsom autisme, OCD eller andre psykiske diagnoser.  

Her kan DUOS tilbyde pædagogisk støtte til at hjælpe den unge med at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Det kan for eksempel være nødvendigt at støtte den unge i at deltage i sociale aktiviteter, som ikke nødvendigvis handler om mad. Eller det kan handle om at støtte med afløsning og aflastning i hjemmet, når den unge er under 18 år. 

 

Tværfaglig støtte og sammenhængende forløb

En stor del af de personer, der modtager behandling for en spiseforstyrrelse i psykiatrien, risikerer tilbagefald og genindlæggelse. Det skyldes, at de ofte ikke er raske nok til at kunne stå på egne ben, når de kommer tilbage til deres hverdag. 

Vores erfaring viser, at der er behov for en tæt koordinering med kommune og psykiatri for at sikre tryghed og kontinuitet i den unges behandling efter en indlæggelse. Det forebygger tilbagefald og hjælper den unge med at leve sit liv så selvstændigt som muligt. 

Ordningen sammensættes oftest ud fra Barnets Lov §90 jf. 84 eller Servicelovens §85 og §84. 

 

I DUOS har vi fokus på 

  • at etablere god relation og understøtte den unges udvikling 
  • at skabe sammenhæng og faglig kvalitet i løsningen af opgaven 
  • at plan og status er et dynamisk redskab, der løbende tilpasses til den enkeltes behov 
  • tæt koordinering med tværfaglige aktører for at skabe et sammenhængende forløb 
  • sparring via faglig driftsleder fra DUOS, som har omfattende erfaringer med spiseforstyrrelser 

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Fyn og Jylland
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk
Christian Riess
Hovedstaden og Sjælland
+45 2286 7426
clr@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens
Driftsleder
Christel
Socialpædagogisk driftsleder
Dorthe
Socialpædagogisk driftsleder
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Sundhedsfaglig driftsleder
Christina
Sundhedsfaglig driftsleder
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Social pædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder
Lotte
Sundhedsfaglig driftsleder
Benjamin
Socialpædagogisk driftsleder
Michelle
Udviklingssygeplejerske
Signe
Driftsleder
Rikke
Socialpædagogisk driftsleder
Snezana
Sundhedsfaglig driftsleder

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00