Støtte- og kontaktpersoner

Støtte- og kontaktpersoner

Støtte- og kontaktpersoner i samarbejde med DUOS

Støtte- og kontaktpersoner er en hjælp til børn og/eller familier, der har udfordringer, som de ikke selv kan løse, og som kræver støtte eller vejledning. Vi har mange års erfaring i at hjælpe børn og familier med forskellige problemstillinger. Vi har et stort fagligt kendskab til udfordringer for børn og deres familier, og vi har erfaring med at løse disse. Gennem løbende dialog og opfølgning samarbejder DUOS med kommunerne og familierne. Familien får tilknyttet en fast kontaktperson, som lærer den at kende. Vi tror på, at et godt relationelt match mellem medarbejder og borger er basis for god støtte, som kan bidrage til en bedre trivsel i hverdagen.

Støtte- og kontaktpersoner

Støtte- og kontaktpersonordningen

Kommunen bevilger støtte- eller kontaktpersoner, når de har vurderet, at der er et særligt behov for støtte. Støtten eller støttekontaktpersonen gives til børn i alderen 0-18 år samt til familier. Støtten kan dække praktiske eller pædagogiske opgaver, som skal løses, for at familien kan få en bedre trivsel i hverdagen. Støttekontaktpersoner gives typisk for at sikre, at barnet får en stabil voksenkontakt, som barnet kan tale og dele svære situationer med.

Hjælpen udarbejdes altid i samarbejde med barnet/familien, så støtten på bedste vis kan hjælpe modtagerne med deres udfordringer. Vi har i DUOS en ambition om at hjælpe barnet/familien videre, så de fremover selv kan opretholde en stabil hverdag.

En støttekontaktperson kan eksempelvis:

  • støtte barnet i dets nuværende livssituation
  • støtte barnet på et nært og personligt plan
  • agere rollemodel for barnet
  • indgå en tryghedsskabende relation til barnet

 

Støtten til familier kan se forskellig ud, alt afhængig af hvad der er brug for. Det vil som udgangspunkt altid være praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Eksempler på opgaver kunne være følgende:

  • hjælp til at strukturere familiens hverdagen
  • hjælp til at skabe en bedre kontakt og relationer mellem børn og forældre
  • hjælp til at motivere forældre til samvær og aktiviteter med deres børn
  • støtte til at sørge for at børnene kommer i skole, daginstitution, til fritidsaktiviteter og lignende
  • støtte til forældrene i børnenes adfærd
  • støtte til familien i kontakt til omgivelserne
Støtte- og kontaktpersoner

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt 

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Christel

Christel
Social pædagogisk driftsleder

Lone

Lone
Sundhedsfaglig driftsleder

Christina

Christina
Sundhedsfaglig driftsleder

Ann

Ann
Sundhedsfaglig driftsleder

Linda

Linda
Sundhedsfaglig driftsleder

Didde

Didde
Driftsleder

Jens

Jens
Driftsleder

Dorte

Dorthe
Social pædagogisk driftsleder

Maria

Maria
Sundhedsfaglig driftsleder

Sine

Sine
Sundhedsfaglig driftsleder

Tasja

Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder

Katrine

Katrine
Social pædagogisk driftsleder

Ring 3634 7900

Eller udfyld