Støtte- og kontaktpersoner i samarbejde med DUOS

Støtte- og kontaktpersoner er en hjælp til børn og/eller familier, der har udfordringer, de ikke selv kan løse, og som kræver støtte eller vejledning.

I DUOS har vi mange års erfaring i at hjælpe børn og familier med forskellige problemstillinger. Vi har et stort fagligt kendskab til udfordringer for børn og deres familier, og vi har erfaring med at løse disse.

Gennem løbende dialog og opfølgning samarbejder DUOS med kommunerne og familierne. Familien får tilknyttet en fast kontaktperson, som lærer den at kende. Vi tror på, at et godt relationelt match mellem medarbejder og borger er basis for god støtte, som kan bidrage til en bedre trivsel i hverdagen.

 

Støtte- og kontaktpersonordningen

Kommunen bevilger støtte- eller kontaktpersoner, når de har vurderet, at der er et særligt behov for støtte. Støtten eller støttekontaktpersonen gives til børn i alderen 0-18 år samt til familier. Støtten kan dække praktiske eller pædagogiske opgaver, som skal løses, for at familien kan få en bedre trivsel i hverdagen. Støttekontaktpersoner gives typisk for at sikre, at barnet får en stabil voksenkontakt, som barnet kan tale og dele svære situationer med.

Hjælpen udarbejdes altid i samarbejde med barnet/familien, så støtten på bedste vis kan hjælpe modtagerne med deres udfordringer. Vi har i DUOS en ambition om at hjælpe barnet/familien videre, så de fremover selv kan opretholde en stabil hverdag.

 

En støttekontaktperson kan fx:

  • støtte barnet i dets nuværende livssituation
  • støtte barnet på et nært og personligt plan
  • agere rollemodel for barnet
  • indgå en tryghedsskabende relation til barnet

 

Støtten til familier kan se forskellig ud, alt afhængig af hvad der er brug for. Det vil som udgangspunkt altid være praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Eksempler på opgaver kunne være følgende:

  • hjælp til at strukturere familiens hverdagen
  • hjælp til at skabe en bedre kontakt og relationer mellem børn og forældre
  • hjælp til at motivere forældre til samvær og aktiviteter med deres børn
  • støtte til at sørge for at børnene kommer i skole, daginstitution, til fritidsaktiviteter og lignende
  • støtte til forældrene i børnenes adfærd
  • støtte til familien i kontakt til omgivelserne

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Fyn og Jylland
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge
Ydelseschef
Jens
Driftsleder
Christel
Social pædagogisk driftsleder
Dorthe
Social pædagogisk driftsleder
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Sundhedsfaglig driftsleder
Christina
Sundhedsfaglig driftsleder
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Social pædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00