Vikarservice

Vikarservice

Vikarservice

DUOS Vikarservice er en hjælp til kommuner, regioner, bosteder og institutioner, der har behov for ekstra bemanding, i tilfælde af at de fast tilknyttede medarbejdere ikke kan dække vagten. Vikarservice dækker på tværs af ydelsesområder. Vi har samarbejdet med kommuner og regioner siden 1996 og har et stort, erfarent vikarkorps, som kan træde ind med kort varsel.

Vikarservice

Danmarks største vikarbase

DUOS har Danmarks største vikardatabase på handicapområdet. Vi har mere end 20.000 kandidater i vores database, med dokumentation for kandidaternes faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, og kan supplere med referencer, såfremt det ønskes. Alle DUOS’ vikarer har afleveret straffeattest og børneattest. Vi kan dække vagter på tværs af hele landet, fra enkeltstående akutvagter til længerevarende vikariater. Som kommune har I en prøveperiode, hvor I kan vurdere, om samarbejdet fungerer efter hensigten. Vi kan dække vagter helt ned til tre timers ansættelse.

Fleksibilitet og sikkerhed

Ferie, sygdom og perioder med høj belastning kan give behov for ekstra bemanding. Ved at benytte DUOS’ vikarservice kan der skabes sikkerhed for borgeren uden andre omkostninger end dem, der går til at dække den effektive arbejdstid. Vores vikarer er udvalgt i henhold til vores kvalitetsstandarder, og rekrutteringen og ansættelsesforløbet følger vores HR-afdelings procedurer.

Vikarservice

Vi dækker disse faggrupper

Har I behov for ekstra bemanding eller vikardækning i en periode til en BPA ordning eller til et bo- og opholdssted, så kan vi hurtigt hjælpe med en løsning. Vi kan tilbyde både ufaglærte vikarer og faglærte vikarer inden for følgende faggrupper:

  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygehjælpere
  • Pædagoger og socialpædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • Serviceassistenter
  • Studerende inden for forskellige faggrupper (sygeplejersker, pædagoger, SOSU’er, SSA’er etc.)
  • Ufaglærte medarbejdere med erfaring inden for pleje- og sundhedssektoren

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Pia Maria Vørts

Pia

Kundechef med ansvar for Region Midtjylland og Nordjylland

Kontaktoplysninger:
📱 +45 6142 1769
📞 +45 3634 7945
📧 pmv@duos.dk

Christina Feldborg

Christina

Kundechef med ansvar for Region Syddanmark

Kontaktoplysninger:
📱+45 2981 5976
📞+45 3634 7982
📧 chf@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Kundechef med ansvar for Region Sjælland og Hovedstaden

Kontaktoplysninger:
📱 +45 2542 9636
📞 +45 3634 4991
📧 jol@duos.dk

Jette Kongste Remmer

Jette

Sundhedsfaglig kundechef med ansvar for alle 5 regioner

Kontaktoplysninger:
📱 +45 6120 0589
📞 +45 +45 3634 7916
📧 jkr@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Inge

Inge
Ydelseschef

Peter

Peter
Booker

Ring 📞 3634 7900

Eller udfyld