Vikarservice

Vikarservice

Vikarservice

DUOS Vikarservice er en hjælp til kommuner, regioner, bosteder og institutioner, der har behov for ekstra bemanding, i tilfælde af at de fast tilknyttede medarbejdere ikke kan dække vagten. Vikarservice dækker på tværs af ydelsesområder. Vi har samarbejdet med kommuner og regioner siden 1996 og har et stort, erfarent vikarkorps, som kan træde ind med kort varsel.

Vikarservice

Danmarks største vikarbase

DUOS har Danmarks største vikardatabase på handicapområdet. Vi har mere end 20.000 kandidater i vores database, med dokumentation for kandidaternes faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, og kan supplere med referencer, såfremt det ønskes. Alle DUOS’ vikarer har afleveret straffeattest og børneattest. Vi kan dække vagter på tværs af hele landet, fra enkeltstående akutvagter til længerevarende vikariater. Som kommune har I en prøveperiode, hvor I kan vurdere, om samarbejdet fungerer efter hensigten. Vi kan dække vagter helt ned til tre timers ansættelse.

Fleksibilitet og sikkerhed

Ferie, sygdom og perioder med høj belastning kan give behov for ekstra bemanding. Ved at benytte DUOS’ vikarservice kan der skabes sikkerhed for borgeren uden andre omkostninger end dem, der går til at dække den effektive arbejdstid. Vores vikarer er udvalgt i henhold til vores kvalitetsstandarder, og rekrutteringen og ansættelsesforløbet følger vores HR-afdelings procedurer.

Vikarservice

Vi dækker disse faggrupper

Har I behov for ekstra bemanding eller vikardækning i en periode til en BPA ordning eller til et bo- og opholdssted, så kan vi hurtigt hjælpe med en løsning. Vi kan tilbyde både ufaglærte vikarer og faglærte vikarer inden for følgende faggrupper:

  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygehjælpere
  • Pædagoger og socialpædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • Serviceassistenter
  • Studerende inden for forskellige faggrupper (sygeplejersker, pædagoger, SOSU’er, SSA’er etc.)
  • Ufaglærte medarbejdere med erfaring inden for pleje- og sundhedssektoren

Hør hvad DUOS kan tilbyde:

Christina Feldborg

Christina F

Jylland og Fyn

Kontaktoplysninger:
+45 2981 5976
 chf@duos.dk

Anne Julie Viholm

Anne

Nord- og Midtjylland

Kontaktoplysninger:
+45 2194 1530
ajv@duos.dk

Jette Schmidt

Jette

Kontaktoplysninger:
+45 2961 6848
jes@duos.dk

Jørgen Larsen

Jørgen

Hovedstaden og Nordsjælland

Kontaktoplysninger:
 +45 2542 9636
 jol@duos.dk

Tommy Hass Hall

Tommy

Sjælland

Kontaktoplysninger:
+45 2783 1053
thh@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Julie

Julie
Beredskabschef

Jacob

Jacob
Booker

Peter H

Peter
Booker

Kim

Kim
Booker

Ring 3634 7900

Eller udfyld