BPA-arbejdslederkursus i Aarhus

BPA-arbejdslederkursus i Aarhus

DUOS gentager succesen med forårets BPA-arbejdslederkursusrække i København. Henover efteråret kører vi tilsvarende kursusrække i Aarhus.

BPA-arbejdsledere får muligheden at blive undervist i centrale emner, der knytter sig til arbejdslederrollen samt at indgå i et erfarings- og sparringsfælleskab med andre arbejdsledere. Undervisningen varierer mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og sparring mellem kursisterne.

Alle kursusgangene bliver afholdt på Godsbanen i Aarhus, der vil blive serveret aftensmad. Kurset er rettet mod borgere med en BPA-ordning, og man er velkommen, uanset om man har sin ordning hos DUOS eller ej.

Kursusrækken:

  • d. 3.  september: Rekruttering af hjælpere
  • d. 30. oktober: Hverdagen med hjælpere
  • d. 14. november: Konflikthåndtering
  • d. 5. december: Den gode afsked

 

Du kan tilmelde dig én eller flere kurser ved at skrive til Marie på mhl@duos.dk

Vi vil løbende gøre opmærksomme på kursusgangene på vores sociale medier. På Facebook kan du læse mere om den første kursusgang: https://www.facebook.com/events/364438894483308/