DUOS følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forholdsregler ved COVID-19 (opdateres)

Sundhedsstyrelsen har angivet retningslinjer i forbindelse med conronavirus, som du kan læse nærmere om her.

I DUOS forholder vi os til, og følger, Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at vi holder vores medarbejdere og borgere opdateret om seneste nyheder vedrørende virusset.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger opdateres løbende og kan læses på dette link: https://www.sst.dk/corona

Ring til den fælles myndighedshotline for generel vejledning om coronavirus/COVID-19 på telefon: 70 20 02 33

Opdatering 10. juni 2021

Flere af Folketingets partier har indgået en aftale om yderligere udfasning af restriktioner begyndende fra d. 11. juni:

 • Krav om mundbind/visir ophæves den 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive transport mv., når man ikke sidder ned. Krav om mundbind/visir udfases helt den 1. september 2021.
 • Den fortsatte brug af coronapas indgår som en forudsætning for udfasning af kravet om mundbind/visir. Coronapasset mindsker risikoen for smitte generelt ved sociale aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder. Coronapassets udfasning begynder fra den 14. juni 2021.
 • Åbningstiden på serveringssteder mv. udvides fra 11. juni 2021 til kl. 24.00. Samtidig åbnes der generelt (dvs. også i detailhandlen) for salg af alkohol indtil
  kl. 24.00. Pr. 15. juli 2021 udvides åbningstiden yderligere til kl. 02.00, ligesom forbud mod salg af alkohol lempes tilsvarende.
 • For serveringssteder mv., hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1. juli 2021.
 • Nattelivet, herunder diskoteker, natklubber og lignende, åbnes pr. 1. september 2021 med krav om coronapas, men uden andre restriktioner. Den 1. oktober 2021 ophæves kravet om coronapas.
 • Øvrige restriktioner og retningslinjer udfases samt ensrettes og forsimples begyndende fra den 14. juni 2021. Det lægges til grund, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasningen af restriktioner mv. vil begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fx fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.

 

Læs den fulde aftale her: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf

Opdatering 25. februar 2021

Gradvis genåbning af Danmark. Fra 1. marts 2021 udfases restriktioner for størstedelen af butikkerne og i forbindelse med udendørs kulturinstitutioner, og udendørs idræts- og
foreningsaktiviteter i organiseret regi. Derudover vil der åbnes op regionalt for afgangsklasser i Vest- og Nordjylland og en yderligere genåbning på Bornholm. Restriktioner forlænges og gælder foreløbigt til og med mandag den 5. april 2021:

Læs mere her: https://coronasmitte.dk/Media/5/C/Pjece_gradvis%20gen%c3%a5bning_250221%20NKC%20(5).pdf

Opdatering 13. januar 2021

Forlængelse af skærpede tiltag samt rejserestriktioner. Tiltag samt restriktioner gælder foreløbigt til og med søndag den 28. februar 2021:

Læs mere om de skærpede tiltag her: https://coronasmitte.dk/nyheder-fra-myndighederne/forlaengelse-af-skaerpede-tiltag-samt-rejserestriktioner-sund

Opdatering 6. januar 2021

Flere tiltag skærpes for at imødegå den mere smitsomme britiske virusvariant cluster B.1.1.7. Tiltagene gælder foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021:

 • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer.
 • Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode.

 

Læs mere om de skærpede tiltag her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2021/Januar/Skaerpet-forsamlingsforbud-og-oevrige-tiltag.aspx

Opdatering 16. december

Udvidelse af skærpede tiltag gælder nu i hele landet fra i dag kl. 16.00.

Læs mere her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Udvidelse-af-restriktioner-til-hele-landet.aspx


Opdatering 9. december

Udvidelse af skærpede tiltag til i alt 69 kommuner

De skærpede tiltag omfatter således følgende dele af Danmark:

 • Region Hovedstaden (Bornholms Kommune undtaget).
 • Hele Region Sjælland.
 • Hele Region Midtjylland.
 • Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner i Region Syddanmark.
 • Større danske byer: Odense og Aalborg kommuner.

 

Læs mere her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf

Opdatering 7. december

Regeringen præsenterede kl. 12 i dag en række nye tiltag og restriktioner. De vil gælde fra onsdag d. 9 december.

Det gælder bl.a.:

 • Forlængelse af de allerede gældende nationale tiltag til og med den 28. februar 2021, herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt og forsamlingsforbuddet.
 • Udbredelse af en række af de særlige tiltag gældende for 18 kommuner i Hovedstadsområdet til i alt i 38 kommuner i Danmark.
 • Indføring af en ’storby- og Sjællandspakke’, der gælder for følgende dele af Danmark: Hele Region Hovedstaden (Bornholm undtaget), Greve, Solrød, Faxe, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse og Vordingborg Kommune samt Århus og Odense.

 

Læs mere her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf


Opdatering 5. november

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner. Læs mere om restriktionerne her: https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland.

Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at medarbejdere i DUOS varetager kritiske funktioner, og derfor gerne må krydse kommunegrænserne i de pågældende kommuner i arbejdsøjemed.

Opdatering 28. oktober

Følgende mundbindsrestriktioner vil være gældende fra torsdag den 29. oktober:

 •  Krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet.
 • Krav om brug af mundbind eller visir i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen og lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Krav om brug af mundbind eller visir i visse lokaler på uddannelsesinstitutioner (ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser) i visse situationer.
 • Lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner kan bære visir.
 • Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv trafik.
 • Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder.

 

Læs mere her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Oversigt-24102020.pdf


Opdatering 26. oktober

Følgende restriktioner vil være gældende fra mandag den 26. oktober:

 • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til 10 personer. Der gælder dog visse undtagelser.
 • Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og bisættelser sænkes fra 200 til 50 personer.
 • Anbefaling om max 10 personer i private hjem.
 • Anbefaling om social kontakt med max 10 forskellige personer (ud over husstand/arbejde/skole/fritidsaktivitet).
 • Forbud mod salg af alkohol i detailhandlen og kiosker efter kl. 22.00.
 • Butikker på over 2.000 m2 skal have synligt opsynspersonale.
 • Mindre butikker på under 2000 m2 opfordres til at have synligt opsynspersonale.
 • Anbefaling om, at kun ét familiemedlem handler ind ad gangen.

 

Læs mere her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Oversigt-24102020.pdf


Opdatering 21. oktober

Borgere med milde symptomer på COVID-19 kan fra i dag af selv bestille tid til test uden at få en henvisning fra deres egen læge.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-faar-jeg-adgang-til-test-for-ny-coronavirus_-hvis-jeg-har-symptomer-paa-COVID-19_


Opdatering 7. oktober

Den seneste tids tiltag forlænges til d. 31. oktober.

Læs mere her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/Nuvaerende-nationale-tiltag-mod-covid-19-forlaenges-maaneden-ud.aspx


Opdatering 28 september. september

Tiltagene fra d. 18. spetember forlænges. Derudover sænkes forsamlingsforbuddet til 50 personer.

Læs mere om forlængelsen, der gælder i hele landet, her:
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/Stigende-smitte-faar-myndighederne-til-at-forlaenge-og-skaerpe-tiltag-mod-COVID-19.aspx

Tiltagene vil foreløbigt gælde til og med den 18. oktober 2020.


Opdatering 18. september

Statsministeriet har i dag afholdt pressemøde, hvor tiltag til udbrudshåndtering blev præsenteret.

Læs mere om dagens 23 tiltag til udbrudshåndtering, der gælder i hele landet, her:
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Tiltag-udbrudshaandtering-18092020.pdf

Tiltagene vil foreløbigt gælde til og med den 4. oktober 2020.


Opdatering 15. september

Efter dagens pressemøde iværksættes yderligere tiltag i Københavnsområdet for at sikre en effektiv smitteinddæmning:

 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder med bevilling hertil begrænses til kl. 22.00 med virkning fra den 17. september 2020.
 • Der indføres krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder – dog ikke, når man sidder ned.
 • Der indføres krav til skiltning, der angiver, hvor mange personer der maksimalt kan være i en restaurant, bar, café og lignende serveringssted for at opfylde kvadratmeterkravet i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19.
 • Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan afholdes, hvis det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’, men bør under alle omstændigheder slutte senest kl. 22.


Tiltagene gælder i følgende Kommuner: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Tårbæk Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune.

Læs mere her: https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/Nye-tiltag-mod-COVID-19-1509.aspx


Opdatering 7. september

Efter dagens pressemøde iværksættes flere tiltag i Odense Kommune samt Københavnsområdet for at sikre en effektiv smitteinddæmning:

 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.
 • Københavnsområdet og Odense Kommune undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede
  Superligaordning til andre idrætsarrangementer.
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil begrænses til kl. 24.00 med
  virkning fra d. 9 september 2020.


Læs mere her: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07092020-Pmoede/Information.pdf


Opdatering 17. august

Fra lørdag d. 22. august bliver det et krav at bære mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter af døgnet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bruger CE-mærkede engangsmundbind (der findes flere typer) men understreger, at stofmundbind er bedre end intet mundbind. Læs mere om kravet og hvilke personer, der undtaget for brug af mundbind her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko


Opdatering 29. juni

Fra d. 27. juni har Udenrigsministeriet ændret deres rejsevejledninger. Flere lande er blevet markeret som gule. Gul betyder, at danskere kan indrejse uden betydelige restriktioner. Udenrigsministeriet opfordrer dig stadig til at være ekstra forsigtig vedr. COVID-19-smitte. Du kan her se og følge med i, hvilke lande der er/bliver åbnet op for: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/


Opdatering 18. juni

Rejsevejledningerne vil blive lempet fra d. 27. juni, og det forventes, at det vil blive muligt at rejse til langt de fleste lande i EU- og Schengenområdet samt UK. D. 25. juni fastlægger Statens Serum Institut en liste over åbne- og karantænelande.


Opdatering 15. juni

Fra den 15. juni åbnes der dog for rejser til Tyskland, Norge og Island. For at minimere smitterisikoen, anbefales det, at du ikke tager ophold i byer med over 750.000 indbyggere. Hvis du har besøgt andre lande end Tyskland, Norge og Island, bør du holde dig hjemme i fjorten dage efter hjemkomst.


Opdatering 18. maj

Det er nu muligt at blive testet for COVID-19, uden at det kræver en henvisning fra ens arbejdsgiver eller egen læge. Man kan fremover bestille tid til en COVID-19 test på: http://www.coronaprover.dk/.

(http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Maj/Alle-borgere-faar-mulighed-for-at-blive-testet-for-COVID-19.aspx)


Opdatering 8. maj

Fase 2 af genåbningen af det danske samfund påbegyndes d. 11 maj. Detailhandlen åbner d. 11. maj imens restaurations- og cafélivet igen må holde åbent fra d. 18. maj. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand og god hygiejne gælder stadig, det samme gør forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer.


Opdatering 6. april

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. vil regeringen udstrække forbuddet til at gælde til den 31. august 2020.


Opdatering 23. marts

Regeringen forlænger seneste tiltag mod spredning af coronavirus/COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020. Dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud vil dermed også have lukket indtil d. 13. april.


Opdatering 18. marts

Regeringen og myndighederne kom i går aftes på et pressemøde med nye til tiltag mod spredning af COVID-19 i Danmark. Fra i dag d. 18. marts kl. 10.00 træder følgende tiltag i kraft:

– Forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer

– Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer m.v.

– Lukning af storcentre m.v.

– Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter m.v.

– Nye krav til butikker, supermarkeder m.v.

– Forbud mod liberale erhverv (frisører, tatovører, massører etc.), hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder

– Personer, der vender tilbage til Danmark fra udlandet opfordres kraftigt til at blive hjemme i 14 dage


Forebyg smitte mod coronavirus

Sundhedsstyrelsen oplever fortsat stor efterspørgsel på information om ny coronavirus. Og efter der nu er set flere tilfælde med smitte i Danmark, udgiver vi i dag nyt informationsmateriale med gode råd til at forebygge smitte.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man følger fem gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker


Vær opmærksom på disse symptomer

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Vi opdaterer løbende siden, men vi beder alle læsere tjekke de ansvarlige myndigheders hjemmesider for de seneste opdateringer.

Sidst opdateret: 13. januar 2021

Andre nyheder

Se alle nyheder

9. april, 2024

For Christel er det vigtigste i jobbet som socialfaglig driftsleder i DUOS at kunne hjælpe borgerne i samarbejde og dialog...

Læs nyhed her

12. februar, 2024

Fagligt kvalificerede medarbejdere, tilpassede vagter og et lille hold af hjælpere har gjort en kæmpe forskel for René, som lider...

Læs nyhed her

25. januar, 2024

I mandags var ældreminister Mette Kierkgaard på besøg hos Blæksprutten, som er en del af DUOS Senior Service A/S. Besøget...

Læs nyhed her

Skriv til os

36 34 79 00