Information om COVID-19 vaccination

Information om COVID-19 vaccination

Den længe ventede vaccine mod COVID-19 er omsider klar, og det samme er det foreløbige vaccinationsprogram, der afgør hvilke målgrupper, der skal vaccineres først. Sundhedsmyndighederne forventer, at vaccinationstilbuddet bliver udrullet til den brede befolkning i løbet af 2021.

De første personer blev vaccineret d. 27. december 2020, og på nuværende tidspunkt er ca. 47.000 danskere blevet vaccineret. Vaccinationerne vil være frivillige og gratis, og det forventes, at flere befolkningsgrupper vil blive vaccineret i takt med, at flere COVID-vacciner bliver godkendt i EU.

Sundhedsstyrelsen har lavet et vaccinationsprogram, der skal sikre, at de borgere, der har størst behov for vaccine, modtager den først. Programmet er delt op i to faser, og første fase sigter mod at vaccinere personer, der har en særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 samt særligt udvalgt personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren.

Personer der er inkluderet i de første prioriterede målgrupper, vil få en invitation via Digital Post på borger.dk og e-boks.dk. Regionerne opretter COVID-vaccinationscentre rundt omkring i landet. Borgere skal selv booke tid, men altså først når de bliver inviteret til tilbuddet fra myndighederne.

For at få fuld beskyttelse mod COVID-19 skal man vaccineres to gange med 3-4 ugers mellemrum

DUOS’ rolle

I det netop udsendte brev fra Sundhedsstyrelsen, står der, at beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information fra deres arbejdsplads. Det er i den sammenhæng vigtigt at gøre klart, at DUOS på nuværende tidspunkt ikke disponerer over nogle vacciner eller har mulighed for at vaccinere hverken borgere eller medarbejdere.

Vi arbejder på nuværende tidspunkt på politisk niveau for at gøre opmærksom på, at borgere og handicaphjælpere, der løfter en samfundskritisk funktion, bliver tilgodeset i forbindelse med den kommende tids vaccination af prioriterede målgrupper. Det vil vi løbende holde jer opdateret om.

Er man overbevist om, at man tilhører den målgruppe i befolkningen, der skal vaccineres først, skal man kontakte egen læge. Det er egen læge, der henviser til vaccinen, og herefter relevante sundhedsmyndigheder der afgør, hvorvidt man er kvalificeret til at modtage den.

Er man interesseret i at læse mere om vaccinationsprogrammet, kan det gøres her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Selve-vaccinationsprogrammet

 

Vaccinationsprogrammets faser:

Kilde: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Vaccination/Udrulning-af-vaccination-mod-COVID-19.ashx?la=da&hash=6E61F582E69776E061F83D962290D0523FF71EFA