Vores medarbejdere

Vores medarbejdere

Alle medarbejdere i DUOS rekrutteres i henhold til nøje fastlagte kvalitetsstandarder, og rekrutteringen og ansættelsesforløbet følger vores HR-afdelings procedurer.
Det betyder, at vi kan dokumentere kandidaternes faglige og personlige kvalifikationer, og at der er indhentet referencer og attester herunder straffe- og børneattest.
Samtidig arbejder vi systematisk på at udvikle et godt arbejdsmiljø og tilbyder kompetenceudvikling for at fastholde og udvikle vores medarbejdere.

Se de ledige jobs i DUOS

Vores mere end 4.000 udførende medarbejdere har forskellige faglige profiler.

Vi tilbyder
  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygehjælpere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Mentorer
  • Pædagoger og socialpædagoger
  • Pædagogiske assistenter
  • Serviceassistenter
  • Samt ufaglærte medarbejdere

Kontakt os

HR-afdelingen
hr@duos.dk