Driftsleder med ekstra fokus på det gode arbejdsmiljø

Som sundhedsfaglig driftsleder hjælper Sine især borgere med nedsat syns- og høresans. Men hun er også med til at sikre et godt ergonomisk arbejdsmiljø for DUOS’ hjælpere.

”En stor del ad de borgere, jeg er driftsleder for, har typisk brug for hjælp til at kommunikere med lægen og andre offentlige instanser, da de har dobbelt sansetab og dermed både har nedsat syn og hørelse. Det er jo meget personlige situationer med følsomme oplysninger, og derfor er det vigtigt med en hjælper, de både kommunikerer godt med og har tillid til,” fortæller Sine, som er sundhedsfaglig driftsleder i DUOS.

Sines job er at finde ud af borgers behov og ønsker til hjælpen og rekruttere de rigtige hjælpere til opgaven. Her har det rigtige match en ekstra dimension, fordi det er forskelligt fra borger til borger, hvordan de kommunikerer og hjælpes bedst.

”Nogle har behov for en tegnsprogskyndig, andre har brug for klar og tydelig tale, og andre igen har nemmere ved at høre kvinder end mænd. Mit job er at afklare de helt præcise behov og så finde den rigtige hjælper, som også matcher rent personligt. Andre af mine ordninger er hjælp til børn med diagnoser, hvor familien skal aflastes, og barnet skal guides trygt og kærligt i leg og kommunikation.”

De små tricks kan gøre en stor forskel
Sine har en baggrund som fysioterapeut med en ekstra uddannelse som forflytningsvejleder. Herudover har hun taget en arbejdsmiljøuddannelse og en voksenpædagogisk grunduddannelse. Da hun blev ansat i DUOS for 12 år siden, var det derfor primært med fokus på arbejdsmiljø og undervisning af medarbejderne i at bruge sig selv rigtigt. Og selvom hun siden er blevet driftsleder med ansvar for hjælpen til en del af DUOS’ borgere, er det gode ergonomiske arbejdsmiljø stadig en vigtig del af hendes job.

”Jeg holder stadig kurser for DUOS’ hjælpere for at klæde dem på i, hvordan de passer på sig selv. Det er tit de små tricks, der kan gøre en stor forskel og være med til at undgå, at folk får arbejdsskader. Det kan eksempelvis være en skumklud under foden, så den ikke glider, et glidestykke under den ene balde eller hvordan man placerer sig bedst muligt ved en plejeseng. Hjælperne lærer at tænke ud af boksen og finde de bedste løsninger,” forklarer hun og fortsætter:

”Det er skønt at se de aha-oplevelser, hjælperne får på mine kurser, fordi jeg kan se, at det gør en forskel og gavner dem i deres daglige arbejde. Jeg hører tit ”gud, skal der ikke mere til”, fordi det er de små hjælpemidler, der kan gøre en kæmpe forskel.”

Et eksempel fra en undervisningssituation, hvor Sine lærer hjælperne at bruge udstyr og egen krop bedst muligt.

APV, arbejdsgange og de rette hjælpemidler
Det er ikke kun via kurserne, at Sine er med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Hun er også inde over arbejdspladsvurderinger (APV) og hjælper ved arbejdsskader med at vurdere, om der er arbejdsgange, der skal ændres.

”Indimellem tager jeg også med ud til en borger for at vurdere, om der er de rette hjælpemidler, ligesom jeg instruerer hjælperne i at bruge dem rigtigt. Det er en stor fornøjelse at være med til at sikre, at vores kolleger bruger deres krop på den bedste måde i jobbet, for det kan være en svær balancegang, når et privat hjem også bliver en arbejdsplads,” slutter Sine.

Andre nyheder

Se alle nyheder

8. maj, 2024

  Ordene kommer fra Lene, som er pårørende til Lasse, der har demenssygdommen alzheimers. Her fortæller hun sin og Lasses...

Læs nyhed her

3. maj, 2024

For Katrine betyder det meget at være nærværende, faglig og ordentlig i sit arbejde som socialpædagogisk driftsleder på det specialiserede...

Læs nyhed her

18. april, 2024

Som sundhedsfaglig driftsleder hjælper Sine især borgere med nedsat syns- og høresans. Men hun er også med til at sikre...

Læs nyhed her

Skriv til os

36 34 79 00