Mød os på KL´s konference om udsatte børn og unge

Mød os på KL´s konference om udsatte børn og unge

Den  19. marts 2019 er vi med på KL´s konference – Udsatte Børn og Unge 2019

Mød os på stand nr. 1 hvor vi sætter fokus på inddragelse.
Vi er parat til en snak om hvornår man kan, skal og bør inddrage barnet – uanset, om der er tale om et lovkrav, eller om det er en følge af god sagsbehandlingsskik at inddrage barnet i barnets egen sag.

Vi vil fortælle om DUOS´ arbejdsgange for inddragelsen, når vi tilrettelægger indsatsen og matcher barnet med den rette person som udfører af indsatsen. – Og så vil vi meget gerne blive klogere på indsatserne i jeres kommune.