DUOS opkvalificerer medarbejdere

DUOS opkvalificerer medarbejdere

Den 29. april og 16. maj har 44 medarbejdere i DUOS været på AMU-kursus i sondeernæring.

I to omgange har DUOS haft medarbejdere på sondeernæringskursus. Kurset er en Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), der retter sig mod mod ufaglærte og faglærte. Det er SOSU C kursusenheden i Herlev, der har stået for undervisningen og udstedelsen af kursusbeviser.

Kurset er kompetencegivende og giver kendskab til gældende nationale love og anbefalinger samt lokale retningslinjer på området. Under kurset lærer man bl.a. at identificere og observere borgere, der ikke får nok mad, samt at planlægge, udføre og dokumentere indgift af sondeernæring.

“Det var et super godt kursus” siger Eva, der var med på kurset. Hun har været ansat i DUOS som respiratorisk hjælper siden 2012 og fortsætter: “Jeg er selv ansat på et respiratorisk team, hvor der bliver givet sondeernæring, derudover er det rigtig godt at kunne, når man er på vagt som vikar, som jeg engang i mellem er.”

Rekrutteringschef i DUOS Inge Pedersen supplerer: “Det er virkelig dejligt at kunne give vores medarbejdere et kompetenceløft. Det vil både komme os til gavn i forbindelse med rekruttering men så sandelig også medarbejderne selv, når de står ude i borgerens hjem.”

Det er planen at afholde flere AMU-kurser fremover.