FAQ

BPA

JOB I DUOS

Jeg er interesseret i et job i DUOS – Hvad gør jeg? 

 • Opret en medarbejderprofil. Profilen er udgangspunktet for at arbejde hos os i DUOS
 • Se ledige stillinger på hjemmesiden
 • Søg den eller de stillinger, der kunne være interessante for dig
 • Når du registrerer dig, som ’Aktiv’ i vores profildatabase, vil du – når du matcher søgekriterier, som fx afstand og kompetencer – komme frem i vores kandidatsøgninger og modtage mail eller SMS med ’Jobforslag’
 • Så kan du søge jobbet, hvis det lyder som noget for dig

Jeg har søgt et job. Hvad sker der nu?

 • Når du har søgt et konkret job og der er et match, vil du blive kontaktet af en Rekrutteringskonsulent en indledende samtale om jobbet, herunder arbejdssted, arbejdstider, opgaven, krav til dig som medarbejder, løn o.l. 
 • Hvis der fortsat umiddelbart er et match, bliver du indkaldt til en jobsamtale med en Rådgiver
 • Hvis der fortsat lader til at være et godt match, møder du Borgeren
 • Herefter finder I ud af, om der er et godt match

Jeg har fået et ’Jobforslag på mail eller sms, som jeg er interesseret i. Hvad gør jeg nu?

 • Du skal betragte det som et forslag til et job, der jf. din profil, kunne have din interesse og matche dine kompetencer
 • Hvis du er interesseret i jobbet, er det vigtigt, at du selv aktivt søger det, så du kommer i betragtning
 • Hvis du har spørgsmål til det jobbet, som du ikke får besvaret i opslaget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os

Jeg ønsker kun at modtage ’Jobforslag indenfor et bestemt område, fx Det Respiratoriske område, ordninger med børn, nattevagter e.l. Hvad gør jeg?  

 • På nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt at markere præferencer ift. jobforslag. Dette er dog en funktion, der forhåbentlig snart skulle blive mulig 
 • Du kan gøre din profil inaktiv, hvis du ikke ønsker at modtage jobforslag fra os

Hvordan opretter jeg en profil hos jer?

 • Du åbner en internet-browser
 • Tast duos.dk
 • Vælg fanen -> ’Job i DUOS’ øverst i venstre side 
 • Gå til punktet ’Opret profil’ og tryk på ’Klik her’
 • Kontooprettelse: Skridt 1-5:
  1. Udfyld ’Personlige oplysninger’ -> Tryk ’Videre’
  2. Udfyld ’Kvalifikationer’ – Tryk ’Videre’
  3. Udfyld ’Jobønsker’ – Tryk ’Videre’
  4. Udfyld ’Løn & Skat’ – Tryk ’Videre’
  5. Udfyld ’Samtykke’ – Tryk ’Opret profil’
  • Profilen er nu oprettet og du har adgang til mit.duos.dk
  • Du har til en hver tid mulighed for at redigere i dine personlige oplysninger og kvalifikationer

Hvad skal der stå under ’Resumé

 • I feltet ’Resume’ skal du kort beskrive, hvem du er og hvad du har beskæftiget dig med – både uddannelsesmæssigt og jobmæssigt
 • Det er også en rigtig god idé kort at skrive din motivation for at arbejde på dette område 
 • Dit resume vil blive videreformidlet til den eller de borgere, du søger job hos
 • Du skal derfor opfatte det, som en slags kort præsentation af dig og dine kompetencer

Jeg har ingen relevant erfaring. Kan jeg alligevel komme i betragtning til et job hos jer? 

 • Da en del af vores stillinger er ufaglærte, vil mange forskellige baggrunde kunne være relevante. 
 • Det vigtige er, at du finder det meningsfyldt at arbejde med et andet menneske
 • Du kan læse mere de forskellige muligheder under ¨Jobtyper’

Hvorfor skal man oprette profil, før man kan søge job hos jer 

 • Profilen er udgangspunktet for at arbejde hos os i DUOS og komme frem i vores søgninger
 • Når du udfylder profilen, og registrerer dig, som ’Aktiv’ i vores profildatabase, vil du – når du matcher søgekriterier, som fx afstand og kompetencer – komme frem i vores kandidatsøgninger og modtage mail eller SMS med jobforslag 
 • Det forenkler også selve ansættelsesprocessen, da vi så allerede har dine oplysninger i systemet

Hvordan foregår onlinesamtalerne?

 • Hvis du indkaldes til en online-samtale med en medarbejder i DUOS, vil du modtage en invitation med et link til en Teams-samtale
 • Når tidspunktet for samtalen nærmer sig, trykker du på linket i indkaldelsen
 • Efterfølgende kan du vælge de indstillinger, som du ønsker ift. lyd og billede. Du skal have billede på, så I kan se hinanden under samtalen
 • Når samtalen begynder, vil den pågældende medarbejder orientere dig om samtalens forløb og hvad der sker i den videre proces

VIKAR I DUOS

Hvordan bliver jeg vikar? 

 • Hvis du ønsker at blive vikar i DUOS, skal du udfylde en profil og markere, at du ønsker at arbejde som vikar
 • Når du har udfyldt profilen, vil du blive kontaktet af en medarbejder i DUOS, der vil screene dig ift. vikararbejde 
 • Hvis du godkendes som vikar, vil du blive spurgt om dit samtykke til indhentning af attester med det samme, da en vikar ofte skal sendes ud med relativt kort varsel

Hvordan bliver jeg respiratorisk medarbejder? Og hvad kræver det af mig?

 • Som respiratorisk medarbejder skal du som udgangspunkt have et gyldigt respiratorisk bevis. 
 • Det er dog ikke en forudsætning at du har erfaring eller respiratorisk bevis for at søge et job som respiratorisk medarbejder i DUOS. Vi kan hjælpe dig med at blive oplært og få de respiratoriske kompetencer, jobbet kræver 
 • Hvis du ønsker at blive respiratorisk hjælper, skal du derfor først og fremmest oprette en profil 
 • Hvis du allerede har respiratoriske kompetencer, kan du herefter gå ind på vores hjemmeside og søge konkrete respiratoriske stillinger
 • Hvis du endnu ikke har respiratoriske kompetencer, kan du med fordel gå ind på hjemmesiden og kigge på de respiratoriske stillinger, som vi har slået op
 • Gør dig gerne overvejelser om hvilken stilling, du godt kunne tænke dig
 • Når du finder en stilling, du synes ser interessant, så søg den
 • Du skal være indstillet på at tage både dagvagter og vågne nattevagter – også selvom det måtte fremgå af formidlingen & annoncen, at der primært er tale om enten det ene eller det andet
 • Du vil, under oplæringen, komme på både dagvagter og nattevagter, så det medarbejderhold, du vil indgå i, kan dække hinandens vagter ved ferie og eventuel sygdom

Bemærk, at et arbejde på en respiratorisk ordning kræver en certificering og dermed følgende:

 • Oplæring i Respirationscenter Øst (RCØ) eller Vest (RCV)
 • 6-8 følgevagter med en kollega
 • Certificering på RCØ eller RCV

Jeg har spørgsmål til jobbet, borgeren eller de pårørende. Hvem skal jeg tale med? 

 • Du er altid velkommen til at kontakte den rekrutteringskonsulent, der fremgår af stillingsopslaget. Han eller hun vil kunne svare på det meste eller sende dig videre til nogen der kan. 
 • Det kan også være en god idé at skrive dine spørgsmål ned og stille dem til selve jobsamtalen med rekrutteringskonsulenten eller rådgiveren

EKSTERNE JOBOPSLAG – BPA 

Jeg har søgt et job, hvor jeg skulle sende ansøgning til en privat e-mailadresse. Hvorfor? 

 • Du har søgt et job hos en borger med en BPA-ordning
 • På en BPA-ordning, er det borgeren selv, der har slået annoncen op på vores hjemmeside
 • Borgeren er således selv arbejdsleder for sit medarbejderhold og står derfor selv for rekruttering af medarbejderne. 
 • Du må derfor afvente svar på ansøgningen fra borgeren

Jeg har søgt et job, hvor der står, ’at ansøgningen videreformidles igennem DUOS’. Er min ansøgning modtaget? – Og hvornår kan jeg forvente svar?  

 • Du har søgt et job hos en borger med en BPA-ordning
 • På en BPA-ordning, er det borgeren selv, der har slået annoncen op på vores hjemmeside
 • Borgeren er således selv arbejdsleder for sit medarbejderhold og står derfor selv for rekruttering af medarbejderne. 
 • Du må derfor afvente svar på ansøgningen fra borgeren

Hvor bliver jeg ansat og aflønnet (BPA-ordning)?

 • Det er udelukkende borgeren, der kan svare på, om du ansættes og aflønnes igennem DUOS eller om det foregår i et andet regi

LØN 

Hvad kan jeg forvente at få i løn?  

DUOS følger ’Landsoverenskomst for handicaphjælp i borgers eget hjem (minus BPA)’ samt ’BPA-handicaphjælper-overenskomst’ 

Løn, pension og tillæg reguleres i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i Overenskomst for Social- og Sundhedspersonale mellem KL og FOA.

Udover grundlønnen består din løn af 

 • Områdetillæg baseret på borgers bopæl 
 • Arbejdstidsbestemte tillæg 
 • Ajourføringstillæg (Dog ikke på BPA-området) 

Bemærk, at der kan være andre mindre forskelle på BPA-ordninger og øvrige ordninger 

Lønnen varierer afhængigt af din erfaring og hvilket område du arbejder indenfor – se evt. mere under ’jobtyper’ 

Ikke uddannede handicaphjælpere
Nyansatte Løntrin 11
 3 års erfaring: Løntrin 12

 

Ikke uddannede handicaphjælpere med respiratorisk erfaring
1 års respiratorisk erfaring Løntrin 12

 

Ledsagelse
Altid Løntrin 12

 

Social pædagogisk støtte
Altid Løntrin 11

Jeg er sundhedsfagligt udannet og jeg er interesseret i et job i DUOS. Hvad kan jeg forvente at få i løn? 

På de ordninger, hvor vi søger faglærte medarbejdere med dine kompetencer, kan vi aflønne dig i henhold til din anciennitet indenfor det pågældende fag 

Social og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter
Nyuddannet Løntrin 18
 4 års erfaring: Løntrin 20
11 års erfaring Løntrin 26

 

Social og sundhedsassistenter
Nyuddannet Løntrin 22
4 års erfaring Løntrin 26
10 års erfaring Løntrin 30

 

Sygeplejersker
Nyuddannet Løntrin 26
4 års erfaring Løntrin 35
10 års erfaring Løntrin 37

Jeg er uddannet pædagog og jeg er interesseret i et job i DUOS. Hvad kan jeg forvente at få i løn? 

 de ordninger, hvor vi søger faglærte medarbejdere med dine kompetencer, kan vi aflønne dig i henhold til din anciennitet indenfor det pågældende fag.

Pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter
Nyuddannet Løntrin 27
 6 års erfaring: Løntrin 30
10 års erfaring Løntrin 34

FAQ til dig der er ledsager

Aflysning af vagt

 • Bliver ledsagevagten aflyst af borger mindre end 24 timer før vagtens begyndelse, må vagten stadig registreres – der registreres ’Almindelig vagttype’, notér i kommentar at vagten blev aflyst med kort varsel.
 • Vikarvagter kan aflyses af borger med 8 timers varsel


ID-kort

 • Du har adgang til ledsager-ID-kort på din hjælperprofil på mit.duos.dk. Sørg for vellignende billede på din hjælperprofil


Kontrakt

 • Hvor ser jeg min kontrakt? – Under dokumenter på hjælperprofil


Kørsel i ledsagers bil

 • Afregning aftales og sker direkte med borger. Vi anbefaler at man følger statens takst, og at man afregner efter hver vagt.
 • Borger afholder p-afgifter.
 • Føreren af bilen er ansvarlig for at parkere efter reglerne og afholder eventuelle bøder.
 • Bilens ejers forsikring dækker ved evt. uheld.


Løn

 • Hvor ser jeg min lønseddel – Under dokumenter på hjælperprofil. Har du spørgsmål til din lønseddel kontakt lønkontoret lon@duos.dk
 • Løn udbetales den 20. hver måned.
 • Timer skal indberettes løbende og senest den sidste dag i måneden – så er du sikker på at få din løn udbetalt den 20. i efterfølgende måned.


Overenskomst

 • Hvor ser jeg min overenskomst? Klik her


Registrering af timer

 • Hvordan registrerer jeg timer – Under tidsregistrering på mit.duos.dk. Kan du ikke se tidsregistrering kan det skyldes, at vi mangler en gyldig straffeattest (sendes til attest@duos.dk), du er ikke ansat hos en borger, eller sat passiv grundet manglende registreringer i flere måneder – kontakt ledsager@duos.dk. Husk fulde navn og gerne fødselsdato på borger.


Rejser


Sygdom

 • Er du syg til en vagt, skal du melde dig syg til din borger. Du skal kun give besked til DUOS, hvis din borger skal bruge vikar
 • Giv altid besked til DUOS ved længere sygemeldinger.


Økonomi

 • Ledsager må aldrig have omgang med borgers økonomi, herunder adgang til borgers dankort, koder, mitID.


Hvem betaler?

 • Ledsager betaler egen transport til og fra borger
 • Borger står for alle udgifter i forbindelse med ledsagelse. F.eks. entrébilletter, transport når I er sammen, cafébesøg, o.a.


Hvad må ordningen bruges til?

 • Alle selvvalgte aktiviteter ude af borgers bolig.


Hvad må ordningen IKKE bruges til?

 • Besøg i hjemmet, herunder praktisk hjælp i hjemmet, rengøring, vande blomster mv.
 • Plejeopgaver, f.eks. lægge borgeren i seng, bade mv.
 • Ordningen må ikke bruges til lægeordinerede aktiviteter, f.eks. til hospitalsbesøg, lægebesøg og lægeordineret fysioterapi/genoptræning (Borgere, der har deres ordning gennem Dansk Blindesamfund, må gerne benytte ledsageordningen til læge/hospitalsbesøg)


Hvad må ledsager IKKE hjælpe med?

 • Ledsager må ikke give medicin, løfte/lifte på borger, udføre personlig pleje, varetage en pædagogisk opgave.

Har du spørgsmål til et job, som du overvejer at søge?

Aase

Aase
Rekrutteringskonsulent

Karina

Karina
Rekrutteringskonsulent

Trine

Trine-Emilie
Rekrutteringskonsulent

Vi hjælper dig gerne eller svarer på spørgsmål til et job. Start med at oprette en handicaphjælperprofil, og hav gerne jobId’et klart, når du ringer til os på telefon 3634 7900

Opret profil

Klik her og opret en profil for at kunne søge et job i DUOS

Se ledige jobs

Her kan du se alle ledige job i DUOS. Når et job er besat, fjerner vi det fra jobsiden.