Stor tilfredshed blandt studerende med SPS-ordning

I dag er det FN’s international uddannelsesdag, og det markerer vi også i DUOS. I Danmark har alle lige adgang til uddannelse, men det er ikke alle, der har de samme muligheder for at gennemføre et studie. I DUOS arbejder vi med Specialpædagogisk støtte via en samarbejdsaftale, som er indgået med Undervisningsministeriet.

Hvad er en SPS-ordning?

SPS står for specialpædagogisk støtte, som er en bevilling, der sikrer muligheden for at få en uddannelse på lige fod med andre studerende. Hvis man har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er man berettet til en SPS-bevilling. Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, som funktionsnedsættelsen giver i forbindelse med uddannelsen, og dermed bidrage til den studerendes mulighed for at gennemføre deres studie. Der kan søges støtte til studerende med ordblindhed, psykiske funktionsnedsættelser, høre-, syns- eller bevægelseshandicap, kroniske eller alvorlige sygdomme og talblindhed.

Vi samarbejder med studievejledere fra studiesteder i hele landet, og rekrutterer studiementorer, støttepersoner, sekretærer og praktiske hjælpere til de studerende. 

Stor tilfredshed blandt de studerende

I DUOS lægger vi stor vægt på kvaliteten i vores arbejde. Derfor gennemfører vi tilfredshedsmålinger blandt de studerende, som har en SPS-ordning hos os. I den seneste tilfredshedsundersøgelse fra oktober 2022, spurgte vi de studerende til deres tilfredshed med ordningen, og hvorvidt deres ordning øgede muligheden for at gennemføre deres studie. 76% svarede at deres SPS støtte i høj grad øgede deres mulighed for gennemførelse.

”Jeg har nu haft den samme mentor siden studiestart, og har gennemført 8 ud af 12 semestre. Jeg var aldrig kommet så langt uden hende og håber, hun kan følge mig helt til dørs”

”Det øger min mulighed for at gennemføre studiet på en mere behagelig og god måde. Det bagland som SPS-støtten giver mig, er på en måde lidt en klippe for mig. Det er mit “rum”, hvor forståelse og accept er på et helt andet niveau end med familie og venner…”

”Det giver mig en ro og tryghed, at jeg har mine SPS-samtaler. Jeg var nok ikke nået så langt i min uddannelse uden de redskaber, jeg har fået med mig”

Den vigtigste opgave for en støttegiver er at forstå den studerendes behov og udfordringer, og sikre at den studerende kommer godt igennem studiet. Derfor er det gode match mellem støttegiver og den studerende centralt, og noget som vi altid har for øje, når vi rekrutterer støttegiveren. Vi gør meget ud af at skabe et godt match mellem den studerende og deres støttegiver.


Vil du se hvordan DUOS arbejder med SPS? Så læs mere her

 

Andre nyheder

Se alle nyheder

12. februar, 2024

Fagligt kvalificerede medarbejdere, tilpassede vagter og et lille hold af hjælpere har gjort en kæmpe forskel for René, som lider...

Læs nyhed her

25. januar, 2024

I mandags var ældreminister Mette Kierkgaard på besøg hos Blæksprutten, som er en del af DUOS Senior Service A/S. Besøget...

Læs nyhed her

7. december, 2023

  I DUOS er vores mål altid at sikre høj kvalitet, transparens og tryghed for både borgere og medarbejdere. Derfor...

Læs nyhed her

Skriv til os

36 34 79 00