DUOS er med på Folkemødet

På dette års folkemøde vil DUOS debattere, holde workshops, danse, synge og være vært for happenings under temaet: Relationer skaber velfærd.

Temaet ‘Relationer skaber velfærd’ er en rød tråd i arrangementerne i vores telt, fordi den gode relation mellem, den der hjælper, og den der får hjælp er utrolig vigtig for, at indsatsen kan skabe værdi.

Vores telt på på Kæmpestranden J29 vil være et samlingspunkt for interessenter på velfærdsområdet. Ved at invitere mange parter ind i teltet, ønsker vi implicit at slå et slag for tværgående samarbejder ud fra devisen om, at jo flere man er sammen om at adressere udfordringerne, jo tydeligere brænder man igennem.

Vi glæder os til at møde nuværende og kommende samarbejdspartnere til inspirerende snakke i teltet.

Vi har samarbejdet med mange parter om at bære holdningerne og mærkesagerne frem under det fælles tema for DUOS´ telt. Tak til alle der har bidraget til vores program!

Vel mødt i vores telt J29 på Kæmpestranden – DUOS – Relationer skaber velfærd.

-Fra vores program
Her er et udpluk af vores arrangementer. Det fulde program med i alt 18 events kan ses her

Torsdag den 13. juni

Kl. 16.00-16.45
De ufaglærte – velfærdsdanmarks glemte guld
Vi skal ikke glemme alt det, vi får fra den ufaglærte del af vores arbejdsstyrke.
På voksenhandicapområdet er relationen mellem borgeren med handicap og den, der hjælper ofte langt det vigtigste, for at hjælpen kan skabe værdi. En relation man ikke nødvendigvis kan hænge op på en bestemt faglighed. -Og hvilken værdi har det ikke, at der stadig findes danske arbejdspladser, hvor man kan få en sin chance på arbejdsmarkedet i et ufaglært job?
Hos DUOS er over 4.000 medarbejdere ansat som ufaglærte handicaphjælpere. Hver dag skaber de værdi på løntrin 11 for godt 3.900 borgere med handicap. En hjælp der er tilpasset i samarbejde med det enkelte menneske ud fra hans eller hendes behov fremfor præfabrikerede forestillinger om et om et skemalagt menneskeliv. -Holder vi fast i, at der skal være flere fagprofessionelle på handicapområdet? Hvis ja – hvem skal så betale?
Debattører: Susanne Olsen, formand Dansk Handicap Forbund, Jacob Bang, forhandlingschef i FOA, Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune og Sofus Rossing, divisionsdirektør i DUOS.
Facilitator: Laust Westtoft, sekretariatschef i LOS – Landsorganisationen for Sociale Tilbud.

Kl. 17.00-17.45
Hvordan får vi flere børn og unge med psykiske lidelser gennem uddannelsessystemet?
Flere børn og unge får en psykisk diagnose – og flere får mentorstøtte og andre typer støtte til inklusion. Alligevel viser tal fra VIVE for Det Centrale Handicapråd, at færre unge med psykiske lidelser gennemfører en kompetencegivende uddannelse -Og hele 46% af de unge med handicap mangler en ungdomsuddannelse, fortæller en analyse fra DH.
Tendensen går i den forkerte retning – og hvor finder vi årsagen? Er der børn med psykiske lidelser, der er blevet presset gennem folkeskole og ungdomsuddannelse? Har vi i inklusionens hellige navn glemt at anerkende behandlingsbehovet hos børn og unge – og behovet for et specialiseret tilbud?
Hvad kan vi i det hele taget med støtte til inklusion, når det gælder de psykiske lidelser?
Debattører: Charlotte Ipsen, medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Lærerforening, Noemi Katznelson, professor ved Aalborg Universitet, Jens Ive, næstformand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og Borgmester i Rudersdal Kommune, Marie Sonne, næstformand Socialpædagogerne og Sofus Rossing, divisionsdirektør i DUOS.
Facilitator: Laust Westtoft, sekretariatschef i LOS – Landsorganisationen for Sociale Tilbud

Fredag den 14. juni

Kl. 13.30-14.15
Dem det ikke kan betale sig at investere i
-Om SØM-modellens underskudssager
Den socialøkonomiske investeringsmodel SØM viser os de økonomiske gevinster, når vi investerer i mennesker, der har brug for hjælp. Men SØM-modellen viser også, at ikke alle borgere er en god investering. Nogle er underskudssager og vil være det hele livet. Det gælder bl.a. mennesker med multiple funktionsnedsættelser.
Spørgsmålet er, hvordan vi forholder os til disse mennesker, som modellen ikke egner sig for. Kan vi skelne mellem underskudssag og menneske? Gør SØM-modellen os klogere på, hvordan vi prioriterer ressourcerne, så vi får alle med? Eller kan modellen virke fremmedgørende, så vi risikerer at nedprioritere eller tabe en gruppe af borgere? Ser vi bort fra investeringsperspektivet, er vi alle ligeværdige borgere i et land, der har skrevet under på FN´s verdensmålserklæring om, at ingen skal lades tilbage.
Debattører: Isabella Arendt, fungerende formand for Kristendemokraterne, Rasmus Højbjerg Jacobsen, projektchef i VIVE, Sofus Rossing, divisionsdirektør i DUOS, Janus Tarp, formand for UlykkesPatient Foreningen.
Facilitator: Arne Ullum, chefredaktør for NB-økonomi.

Lørdag den 15. juni

Kl. 12.00-12.45
Det helbredende arbejde
Det rette job kan i sig selv være en helbredende faktor for borgere med nedsat arbejdsevne. Det viser bl.a. JobFirst-projektet og projekt ’Flere skal med’, hvor fokus er på en virksomhedsrettet indsats og ordinære timer på arbejdsmarkedet. Fællesskabet og det at gøre en forskel har sin naturlige effekt.
Så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og lade jobbet komme først? Og droppe ideen om, at borgerne gradvist skal gøres klar til beskæftigelse. Systemet kan ikke på egen hånd fixe borgeren.
Men skal jobbet skal komme først, må virksomhederne komme tættere på borgeren. Virksomhederne skal kende borgeren for at kunne skabe det rette jobmatch, der styrker begge parter. Og borgeren behøver beslutningsstøtte for at kunne finde rundt i de nye muligheder for sit arbejdsliv.
Det store spørgsmål er, hvordan vi udvikler systemet, hvis præmissen er, at jobbet er en helbredende faktor. Hvordan nytænker vi virksomhedernes rolle? Og hvordan nytænker vi støtten til borgeren?
Debattører: Mia Nyegaard, socialborgmester i Københavns Kommune, Sofus Rossing, divisionsdirektør i DUOS og Mette Rønnau, direktør i CABI.
Facilitator: Niels Christian Barkholt, formand LOKK.

 

 

 

 

 

 

Andre nyheder

Se alle nyheder

9. juli, 2024

32-årige Christian Kampmann lever med handicappet cerebral parese. Siden barndommen har Harry Potter-universet haft en helt særlig plads i Christians...

Læs nyhed her

4. juli, 2024

Mød Kim og Peter fra vikarteamet i DUOS, som sammen har næsten 40 års erfaring i DUOS. Et makkerpar, der...

Læs nyhed her

26. juni, 2024

Når man koger 23-årige Magnus Mortensens liv ind i en bouillonterning, handler det om relationer. Relationen til sin familie, som...

Læs nyhed her

Skriv til os

36 34 79 00