Folkemødet 2017 – se vores program

Folkemødet 2017 – se vores program

Mød os i vores telt ‘Sammen om handicap’ på Kæmpestranden (J28).
Se her hvad vi byder på over de fire dage:

Program:

Torsdag

Kl. 14.30-15.30
Få de rette kompetencer i spil – for mennesker med handicap
Hvilke kompetencer kræves af professionelle og borgerne selv for at finde frem til den rette hjælp?
Deltagere: Niels Christian Barkholt, Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening. Anette Laigaard, Formand, Det Centrale Handicapråd. Trine Lindahl, Direktør, Sherpa. Kate Bøgh, Næstformand, Socialchefforeningen. Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer. Sofus Rossing, Ydelseschef, Bruger – Hjælper Formidlingen. Janne Tynell (moderator), Kommunikationschef, Dansk Socialrådgiverforening.
Arrangør: Det Centrale Handicapråd.

Kl. 17.00-17.45
Afmagt eller aflastning?
Dilemmaer i samarbejdet mellem pårørende og systemet.
Deltagere: Hanne Gullestrup, konsulent, Pårørende i Danmark. Camilla Bernild, PhD studerende, RUC. Jytte Therkildsen, chefkonsulent, Bruger – Hjælper Formidlingen. Bente Helms, Bornholms Regionskommune. Kirsten Devantier, Pårørende i Danmark.
Arrangører: Pårørende i Danmark. Ældre Sagen.

Kl. 18.00-18.30
Må man godt sige spasser?
Er det progressivt at sige spasser om en borger med cerebral parese? Eller er det bare dybt upassende? Deltagere: Sigrid Stilling Netteberg, projektmedarbejder og medlem, Bruger – Hjælper Formidlingen og SUMH. Poul Erik Fink, højskolelærer, Egmont Højskolen. Jens Hornemann administrerende direktør, Bruger – Hjælper Formidlingen.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen.


Fredag

Kl. 10.30-11.15
Skal der mere gang i handicapbevægelsen?
Hvem er fremtidens frontløbere? Hvor er ildsjælene?
Deltagere: Zakaria Naser, næstformand i ungdomskredsen, Dansk Handicapforbund. Sigrid Stilling Netteberg, projektmedarbejder og medlem af SUMH, Bruger – Hjælper Formidlingen og SUMH. Kristian Hegaard, MF, Folketinget. Ask Løvbjerg Abildgaard, Forretningsudvalgsmedlem, Dansk Blindesamfund. Cæcilie Nisbeth, formand, CP Ung. Jens Hornemann administrerende direktør, Bruger – Hjælper Formidlingen.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen.

Kl. 12.00-12.45
STU – 10 år og under pres
Vi drøfter fremtidsperspektiverne for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Deltagere fra: Folketinget Egmont Højskolen. KL. Bruger – Hjælper Formidlingen. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Landsforeningen Ligeværd. DH. Børne- og Kulturchefforeningen. Danmarks Lærerforening. Incita. Landsforeningen for Autisme. Consentio. Favrskov Kommune. Odsherred Kommune. Center for Ungdomsforskning. Næstved Kommune. Landsforeningen LEV.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen.

Kl. 13.30-14.00
Pårørende i psykiatrien
Liselott Blixt MF, Dansk Folkeparti i et interview om at være pårørende.
Deltagere: Sigrid Stilling Netteberg, projektmedarbejder, Sammenslutningen af Unge med Handicap og Bruger – Hjælper Formidlingen. Liselott Blixt, MF (DF), Folketinget.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen.

Kl. 14.30-16.00
Fremtidens aktivitetstilbud for kognitivt handicappede
Der er behov for nytænkning af aktivitets- og samværstilbuddene.
Deltagere: Ib Poulsen, næstformand, Landsforeningen LEV. Lasse Højbjerg Helsted, politisk konsulent, Landsforeningen LEV. Thomas Hinsby, leder, Lavuk. Marie Sonne, 1 forbundsnæstformand, SL. Brian Skov Nielsen, rådmand, Ældre- Handicapforvaltningen Odense Kommune. Jens Hornemann, administrerende direktør, Bruger – Hjælper Formidlingen.
Arrangør: Landsforeningen LEV.

Kl. 16.30-17.15
De alternative fakta på handicapområdet
Debat ved demokratiets brugere af fakta – perspektivering ved Jesper Tynell.
Deltagere: Anni Sørensen, landsformand, Landsforeningen LEV, Carsten Rasmussen, borgmester, Lejre Kommune, Jesper Tynell, journalist, Jakob Sølvhøj (EL) MF, Jens Hornemann, administrerende direktør, Bruger – Hjælper Formidlingen.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen og Landsforeningen LEV.

Kl. 17.30-18.15
Strukturreform med handicap?
Har strukturreformen gjort det lettere eller sværere at være borger med et handicap?
Deltagere: Jytte Therkelsen, chefkonsulent, Bruger – Hjælper Formidlingen. Ib Poulsen, næstformand, Landsforeningen LEV. Henrik Appel Esbensen, medlem af Socialudvalget og medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Københavns Kommune og KL. Karsten Skawbo-Jensen, Medlem af regionsråd og kommunalbestyrelse, Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune. Søren Skjødt, Forstander, Godhavn.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen.

Kl. 18.30-19.15
Må vi tjene penge på udsatte ledige?
Payments by results vinder frem i udlandet. Tager vi det alvorligt nok herhjemme?
Deltagere: Mette Thiesen, Byrådsmedlem, Hillerød. Marie Stærke, Viceborgmester (S), Køge. Christina Grøntved, Adm direktør, Incita. Ludvig Wier, Bestyrelsesformand, Economist without borders. Henrik Græsdal, Advokat ass partner, Elmann. Jens Hornemann, ordstyrer administrerende direktør, Bruger – Hjælper Formidlingen.
Arrangør: Incita.

Lørdag

Kl. 10.30-11.15
Spasserlotteriet – træk en kommune og lev et liv
Du kan ikke trække om, og du kan ikke flytte eller ændre kommunens skøn.
Arrangør: Egmont Højskolen

Kl. 11.30-12.15
Sundhedstjek for mennesker med udviklingshæmning
Udviklingshæmmede har massive problemer med sundheden – er sundhedstjek en del af løsningen?
Deltagere: Tina Boel Reugboe, Regionsrådsmedlem, Danske regioner / SF. Bent Jørgensen, Byrådsmedlem, Venstre. Sisken Henningsen, Projektleder, Roskilde Kommune. Torben Wind, Direktør, Landsforeningen LEV. Ib Poulsen, Næstformand, Landsforeningen LEV. Marie Sonne, Forbundsnæstformand, SL. Camilla Høegh-Guldberg Spange, Praktiserende læge, PLO. Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg, DF.
Arrangør: Landsforeningen LEV.

KL. 12.30-13.00
Overlægen, socialpædagogen og DJØF’eren
Kom på en guided tour med LEV og oplev eller genoplev de tre regimer.
Guide: Administrerende direktør i LEV Torben Wind
Arrangør: Landsforeningen LEV og Bruger – Hjælper Formidlingen.

Kl. 13.45-14.45
RomerRiget på Bornholm
Danmarks ratificering af Handicapkonventionen er på vej mod 10-års jubilæet. Knud Romer holder jubilæumstalen på forhånd.
Deltagere: Knud Romer, Anni Sørensen formand Landsforeningen LEV, Jens Hornemann administrerende direktør Bruger – Hjælper Formidlingen, Kristian Hegaard medlem af Folketinget.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen og Landsforeningen LEV.
NB! Afholdes i Brandstationens Eventtelt – Nordlandspladsen.

Kl. 15.15-16.00
Rehabilitering – hvad er vejen til de gode liv?
Hvilke alternativer er der til de mennesker, hvor beskæftigelse ikke er en mulighed?
Deltagere: Signe Munk, Folketingsmedlem og næstformand i SF, SF. Karina Due, Folketingsmedlem, DF. Anette Laigaard, Formand, Det Centrale Handicapråd. Leif Olsen, Forsker, KORA. Ole Lauth, Forstander, Egmont Højskolen. Sofus Rossing, Ydelseschef, Bruger – Hjælper Formidlingen. Maria Ventegodt Liisberg (facilitator), Ligebehandlingschef, Institut for menneskerettigheder.
Arrangør: Det Centrale Handicapråd og Bruger – Hjælper Formidlingen.

Kl. 16.45-17.15
Syng med bruger – hjælper koret
Vi synger fællessang. Kom og vær med!
Deltagere: Brugere og hjælpere i Bruger – Hjælper Formidlingen.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen.
NB! Afholdes J99 Pop-up Sundhed.

Kl. 17.45-19.00
Mikkeller & Levas: People like us
“People like us” – et verdenskendt brand og en arbejdsplads for borgere med autisme. Kom og smag Stereotypical Lager, Pale Alienation, Savant Stout og Hell´s Saison.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen og Levas.

Søndag

Kl. 10.30-11.15
Den rette hjælp til borgeren
Morgenkaffe med fri debat.
Arrangør: Bruger – Hjælper Formidlingen