Invitation til seminar: FORSTÅ BORGERPERSPEKTIVET – FOREBYG KONFLIKTER

Invitation til seminar: FORSTÅ BORGERPERSPEKTIVET – FOREBYG KONFLIKTER

FORSTÅ BORGERPERSPEKTIVET – FOREBYG KONFLIKTER
Målet er klart: Borgeren er i centrum og skal opleve god service og en fair sagsbehandling. Men mødet med borgeren kan blive konfliktfyldt. For selvom man som sagsbehandler ønsker at hjælpe borgeren bedst muligt, sætter lovgivning, økonomi og borgerens holdning til kommunen ofte rammerne for samarbejdet imellem borger og sagsbehandler. Det er både uhensigtsmæssigt og kan være med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø. Med dette seminar tilbyder DUOS konkrete værktøjer til konfliktforebyggelse og konfliktløsning, der kan være med til at skabe et mere konstruktivt møde med borgeren. På seminaret bruger vi case-eksempler til at forstå borgerperspektivet og tilgå borgermøder med konstruktiv dialog. Undervisningen veksler mellem, oplæg, dialog og fælles refleksion og inddrager teknikker fra mægling og mediation.

Tilmelding
Skriv til seminar@duos.dk for at tilmelde dig. NB! Der er begrænsede pladser. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Deltagelse er gratis.

Frist
D. 6. december

Hvor og hvornår?
D. 11. december 2019
Kl. 15.00-17.30
DUOS – Ellebjergvej 52,
2450 København SV

Målgruppe
Seminaret henvender sig primært til ledere og medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet.

Se invitationen her