Kvaliteten i indsatsen omkring børn med autismespektrumforstyrrelser

Tilmeld dig seminaret

I arbejdet med autismespektrumforstyrrelser (ASF) er det vigtigt, at der udvikles en fælles forståelse for det enkelte barn, barnets udfordringer, særligheder og kompetencer. Denne fælles viden, skal danne rammen for den struktur, som er nødvendig for at barnet med en ASF-diagnose kan udvikle sig og opnå den bedst mulige livsduelighed set i forhold til de konkrete udfordringer.

Om seminaret

Vil du vide mere om, hvordan man danner rammen for den struktur, der er nødvendig for, at et barn med en ASF-diagnose kan udvikle sig og få de bedste muligheder i livet? Så kom med til vores gratis online seminar, hvor vi dykker ned i den tilgang, som er væsentlig for at indsatsen kan blive en succes.

I arbejdet med ASF er det vigtigt, at der udvikles en fælles forståelse for det enkelte barn, barnets udfordringer, særligheder og kompetencer. Denne fælles viden skal danne rammen for den struktur, som er nødvendig for, at barnet med en ASF-diagnose kan udvikle sig og opnå den bedst mulige livsduelighed set i forhold til de konkrete udfordringer.

Jeg fik gode praksisnære eksempler på, hvordan børn med autisme kan støttes.

Det bliver du klogere på med seminaret:

  • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
  • Karakteristiske træk ved en ASF-diagnose
  • Forskellige grader af autismespektrumforstyrrelser
  • Den struktur og visualisering barnet med ASF har behov for
  • Hvilke værktøjer kan være en hjælp i dialog med borgere med ASF og deres pårørende

Skriv til os

36 34 79 00