Barnets Lov

Tilmeld dig seminaret

Barnets Lov har været drøftet i ganske lang tid og blev vedtaget i juni 2023. Den nye lov trådte i kraft den 1. januar 2024 og påvirker derfor alle, der arbejder inden for børne- og handicapområdet. Derfor holder vi dette gratis online seminar, hvor socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv fortæller om de relevante ændringer indenfor handicapområdet.

Om seminaret

På seminaret får du overblik over de væsentligste ændringer, som loven medfører for arbejdet med børn og unge med nedsat funktionsevne.

Vi gennemgår de relevante kapitler og paragraffer i Barnets Lov og drøfter deres betydning for sagsbehandlingen inden for børnehandicapområdet. Vi sætter særligt fokus på reglerne om inddragelse af børn og unge samt hvilken betydning, reglerne om screening, afdækning og børnefaglig undersøgelsen vil få for sagsbehandlingen.

Undervejs tager vi et kig på støtte og økonomiske tilskud, hvilke dele der ikke følger med over i Barnets Lov, og hvad der bliver liggende i serviceloven. Derudover retter vi opmærksomheden mod lovens tilgang til overgangen fra ung til voksen – dette emne kan du også lære mere om på dette seminar.

Godt og brugbart oplæg. Det var godt at dykke ned i bl.a. screening og kravet om inddragelsen af barnet.

Det bliver du klogere på med seminaret

  • Hvordan Barnets Lov påvirker arbejdet inden for børnehandicapområdet
  • Hvilke ændringer loven medfører i forhold til inddragelse af børn og unge
  • Hvad loven siger om screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse af barnets behov
  • Hvilke økonomiske støttemuligheder, der ligger i Barnets Lov
  • Hvordan vi kan inddrage de bestemmelser, der bliver i serviceloven, i sagsbehandlingen

Skriv til os

36 34 79 00