Overgangen fra ung til voksen

Tilmeld dig seminaret

Overgangen fra ung til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Når unge med funktionsnedsættelse nærmer sig voksentilværelsen, trænger en lang række spørgsmål sig på. Familien bliver ofte bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange nye regler, de nu står overfor. Det dykker vi ned i på dette seminar.

Om seminaret

Med afsæt i Barnets Lov § 122 og §123 ser vi på, hvilke elementer, der indgår i forberedelsen af overgangen fra ung til voksen, ligesom vi dykker ned i de lovgivningsmæssige rammer, der bl.a. dækker §§ 111 – 121 ungestøtte – herunder reglerne for handlekommune og refusion, samt §108 ungeplanen som styringsredskab.

Vi runder kort støtten før og efter 18 år, herunder merudgifter, afløsning og aflastning, ledsagelse mv. samt personlig pleje og praktisk bistand. Undervejs identificerer vi desuden, hvor ydelserne er landet i Barnets Lov.

Endelig går vi i dialog om forsørgelse og hvilke oplysninger, der er vigtige at bringe videre til jobcentret, så de kan vurdere, om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat. Undervejs vil inddragelse af den unge være et gennemgående tema. Med dig hjem får du et værktøj eller to, som du kan bruge i hverdagens sagsbehandling.

Jeg fik god viden om overgangen fra ung til voksen og de nuancer, vi skal være opmærksomme på.

Det bliver du klogere på med seminaret

  • Hvad Barnets Lov § 122 og §123 betyder for den unges overgang til voksenlivet
  • Hvordan den unge inddrages i planlægningen af overgangen
  • Hvad du skal være opmærksom på ift. anbringelse, ungestøtte og ungeplan
  • Hvilken type hjælp den unge kan tilbydes efter overgangen til voksenlivet
  • Særlige opmærksomhedspunkter i forberedelsen af overgangen

Skriv til os

36 34 79 00