Overgangen fra ung til voksen

Tilmeld dig seminaret

Overgangen fra ung til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Når unge med funktionsnedsættelse nærmer sig voksentilværelsen, trænger en lang række spørgsmål sig på. Familien bliver ofte bekymrede for, hvordan de skal navigere i de mange nye regler, de nu står overfor. Det dykker vi ned i på dette seminar.

Om seminaret

Med afsæt i servicelovens § 19a ser vi på, hvordan man forbereder overgangen fra ung til voksen, ligesom vi dykker ned i de lovgivningsmæssige rammer, der bl.a. dækker § 76 efterværn og § 76a opretholdt anbringelse – herunder reglerne for handlekommune og refusion – samt § 140 og §
141 handleplanen som styringsredskab.

Vi runder kort støtten før og efter 18 år, herunder merudgifter, afløsning og aflastning, ledsagelse mv. samt personlig pleje og praktisk bistand. Undervejs identificerer vi desuden, hvor ydelserne kommer til at ligge i den kommende Barnets Lov.

Endelig går vi i dialog om forsørgelse og hvilke oplysninger, der er vigtige at bringe videre til jobcentret, så de kan vurdere, om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat. Undervejs vil inddragelse af den unge være et gennemgående tema. Med dig hjem får du et værktøj eller to, som du kan bruge i hverdagens sagsbehandling.

Jeg fik god viden om overgangen fra ung til voksen og de nuancer, vi skal være opmærksomme på.

Det bliver du klogere på med seminaret

  • Hvad § 19a betyder for den unges overgang til voksenlivet
  • Hvordan den unge bør inddrages i planlægningen af overgangen
  • Hvad du skal være opmærksom på ift. anbringelse, efterværn og handleplan
  • Hvilken type hjælp den unge kan tilbydes efter overgangen til voksenlivet
  • Hvilke regler der er nye eller på vej, og som du skal være opmærksom på

Skriv til os

36 34 79 00