Med Voksenudredningsmetoden (VUM) har kommuner, udførere og leverandører fået et fælles sprog – en fælles metode til udredning af borgere og efterfølgende opfølgning på mål og indsats indenfor handicap og socialt udsatte voksne. Nu er der så kommet en VUM 2.0, som er er en videreudvikling af den oprindelige metode. På dette gratis online seminar ser vi på de vigtigste forandringer og drøfter, hvordan de kan håndteres.

Om seminaret

De fleste kommuner anvender Voksenudredningsmetoden VUM, når borgerens funktionsevne, ressourcer, vanskeligheder og behov skal belyses og vurderes forud for afgørelse om støtte efter servicelovens voksenbestemmelser. En del kommuner er begyndt på at omlægge fra VUM til VUM 2.0, og det er for nogle sagsbehandlere en stor mundfuld.

Målet med VUM 2.0 er blandt andet at øge både retssikkerheden for borgeren og kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en helhedsorienteret indsats, mere inddragelse af borgeren og fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål.

På seminaret sætter vi derfor fokus på, hvordan VUM 2.0 påvirker den konkrete sagsbehandling i forhold til selve udredningen, herunder hvordan den enkelte borger og borgerens ressourcer inddrages i processen. Desuden ser vi på samarbejdet mellem kommunen og udfører, samt regler og ansvarsfordeling ved opfølgning og tilsyn.

Kom frisk og bliv inspireret til arbejdet med VUM 2.0.

Fint og informativt seminar med gode relevante input til, hvordan vi arbejder med VUM 2.0

Det bliver du klogere på med seminaret

  • Hvad omlægningen fra VUM til VUM 2.0 betyder for sagsbehandlingen
  • Hvordan borgeren og dennes ressourcer bør inddrages i arbejdet
  • Hvilke ændringer der er i rækkefølgen i udredningen med VUM 2.0
  • Hvordan samarbejdet med udfører optimeres
  • Regler og ansvarsfordeling ved opfølgning og tilsyn

Skriv til os

36 34 79 00