DUOS´ kursus- og rekrutteringsforløb

DUOS´ kursus- og rekrutteringsforløb

DUOS´ kursus- og rekrutteringsforløb

Vores forløb for jobsøgende tilbyder grundlæggende kvalifikationer til at arbejde i DUOS. Forløbet består at et kursus ‘Handicaphjælper – de grundlæggende kvalifikationer’, der følges op af et rekrutteringsforløb med tilbud om jobs. Kurset er modulopdelt og kvalificerer deltagerne til forskellige typer jobs i DUOS. Det introducerer også kursisterne til DUOS som arbejdsplads og DUOS værdigrundlag. Ved kursets afslutning lægges en jobplan for hver enkelt kursist. Alle kursister modtager jobtilbud ud fra jobønsker og profil. Der udstedes et kursusbevis for 100% fremmøde.

Forløbet gennemføres i tre versioner – en for borgere, der søger fuldtidsjobs, en for borgere der søger deltidsjobs (8-25 timer per uge) og en for borgere, der søger deltidsjobs (3-8 timer per uge).

Om undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, praktiske øvelser og workshops. Modulerne spænder over bl.a. kommunikation, førstehjælp, pleje, konflikthåndtering og arbejdsmiljøspørgsmål. Underviserne er bl.a. uddannet socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut og jurist.

Kursets moduler

I job som handicaphjælper
• DUOS som arbejdsplads
• Jobfunktioner i DUOS
• Rammer for ansættelsen

Mødet med borgeren*
• Møde med borgere med en hjælpeordning
• Workshop med dilemmaspil
• Praktik – hjemmebesøg

Førstehjælp*
• Livreddende førstehjælp
• Hjerte-lungeredning

Ergonomi og arbejdsmiljø
• Det fysiske arbejdsmiljø
• Teori og øvelser i forflytning
• Grundlæggende fysiologi

Personlig pleje og hygiejne
• Principper for hygiejne
• Principper for personlig pleje
• Praktiske øvelser

Relationsopbygning og
konflikthåndtering
• Forventningsafstemning med borgeren
• Reaktioner og reaktionsmønstre
• Arbejdsrummet og det private rum

Rekruttering
• Jobvejledning
• Individuelle interviews
• Individuelle handleplaner

*Kun på hold for borgere der søger
fuldtidsjob.

Kursusafholdelse - 2. semester 2019

Kursusstart: 19.08 2019:
Kursus målrettet borgere der søger deltidsjob (8-25 timer pr. uge)
Undervisning kl. 9.30-12.30 tre dage om ugen. I alt 12 dages undervisning.

Kursusstart: 20.08 2019:
Kursus målrettet borgere der søger deltidsjob (3-8 timer pr. uge)
Undervisning kl. 10.00-12.00 to dage om ugen. I alt 12 dages undervisning.

Kursusstart: 16.09 2019
Kursus målrettet borgere der søger fuldtidsjob
Undervisning kl. 9.00-15.00 alle hverdage. I alt 11 dages undervisning.

Kursusstart: 1.10 2019
Kursus målrettet borgere der søger deltidsjob (8-25 timer pr. uge)
Undervisning kl. 9.30-12.30 tre dage om ugen. I alt 12 dages undervisning.

Kursusstart: 21.10 2019
Kursus målrettet borgere der søger deltidsjob (3-8 timer pr. uge)
Undervisning kl. 10.00-12.00 to dage om ugen. I alt 12 dages undervisning.

Kursusstart: 28.10 2019
Kursus målrettet borgere der søger deltidsjob (8-25 timer pr. uge)
Undervisning kl. 9.30-12.30 tre dage om ugen. I alt 12 dages undervisning.

Kursusstart: 2.12 2019
Kursus målrettet borgere der søger fuldtidsjob
Undervisning kl. 9.00-15.00 alle hverdage. I alt 11 dages undervisning.

Alle kurser afholdes hos DUOS: Ellebjergvej 52, 2450 København SV.

Kontakt os

Vibeke Rieneck
Manager
M: 41950820
vir@duos.dk