Helhedsforløb hos DUOS

Borgere med særlige behov har typisk behov for forskellige typer støtte i hverdagen. Derfor har de brug for et fast, tværfagligt og helhedsorienteret team omkring sig. Det kan DUOS hjælpe med.

Når vores driftsledere sætter et team sammen til en borger med særlige behov, er det med fokus på at skabe et helhedsforløb, hvor medarbejdernes faglige kompetencer og erfaringer til sammen understøtter borgerens specifikke behov.

Et team kan bestå af både pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere – både faglærte og ufaglærte – som har stor erfaring med at hjælpe borgere med eksempelvis autisme, hjerneskade, udviklingshæmning, psykisk sårbarhed og mistrivsel, spiseforstyrrelse og selvskade samt særligt plejekrævende borgere.

Fokus på få, velkendte mennesker i hjemmet
I DUOS søger vi altid at sammensætte små, faste teams, fordi vi ved, at det kan være en udfordring for borgere med særlige behov at have mange forskellige mennesker i hjemmet. Derfor har vi fokus på at dække alle behov ind med så få medarbejdere, som muligt – og vi har set, hvordan det kan give resultater.

Se, hvordan et lille kvalificeret DUOS-team satte fart på Renés udvikling.

Desuden arbejder vi med selvdækkende teams, hvilket betyder, at det er de faste medarbejdere, der dækker for hinanden i ferier og ved sygdom. På den måde sikrer vi en helhedsoplevelse for borgerne via få, velkendte personer i hjemmet.

Når borgerens behov går på tværs af paragraffer
Vi ser ofte, at borgere med særlige behov kræver en helhedsorienteret løsning, der går på tværs af både paragraffer og forvaltninger. Det gælder eksempelvis borgere med hjerneskade efter ulykke, hjerneblødning eller demens. Her har vi god erfaring med at sammensætte et helhedsforløb, som tager hensyn til borgerens forskellige behov. Det kan eksempelvis være et forløb med såvel sygepleje og fysioterapi som specialpædagogiske indsatser og mål.

Vi har også stor erfaring med at sammensætte helhedsforløb for borgere med sjældne sygdomme som NCL, lige som vi har flere ordninger hos borgere med progredierende sygdomme som muskelsvind, Parkinson, ALS mv. Desuden kan vi dække på tværs af sundhedsfaglige, pædagogiske og respiratoriske behov.

I nogle kommuner har DUOS en formaliseret rammeaftale om levering af personlig hjælp og pleje samt støtte til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Disse ordninger kan eksempelvis gå på tværs af Servicelovens §53, §83, §84, §85 og §97. Alle steder har vi en løbende dialog og sparring på ordningerne, hvor vi stiller vores faglige ekspertise til rådighed for kommunens sagsbehandlere og følger ordningerne tæt.

Læs mere om, hvordan vi hjælper særligt plejekrævende borgere.

Hør hvad DUOS kan tilbyde

Christina Feldborg
Region Syddanmark
+45 2981 5976
chf@duos.dk
Jørgen Larsen
Hovedstaden og Nordsjælland
+45 2542 9636
jol@duos.dk
Tommy Hass Hall
Sjælland
+45 2783 1053
thh@duos.dk
Jens Krøyer
Region Midtjylland
+45 21948050
jek@duos.dk

Bestilling hos DUOS

Jens
Driftsleder
Christel
Socialpædagogisk driftsleder
Dorthe
Socialfaglig Ydelseschef
Lone
Sundhedsfaglig driftsleder
Maria
Fagkoordinator
Sine
Sundhedsfaglig driftsleder
Ann
Sundhedsfaglig driftsleder
Tasja
Sundhedsfaglig driftsleder
Linda
Sundhedsfaglig driftsleder
Katrine
Socialpædagogisk driftsleder
Didde
Driftsleder
Mette
Driftsleder
Lotte
Sundhedsfaglig driftsleder
Benjamin
Socialpædagogisk driftsleder
Michelle
Udviklingssygeplejerske
Signe
Sundhedsfaglig Driftsleder
Rikke
Socialpædagogisk driftsleder
Snezana
Sundhedsfaglig driftsleder
Karina
Ydelseschef

Lav din bestilling her

Skriv til os

36 34 79 00