Invitation til seminar: Hvornår kan, skal og bør vi inddrage barnet?

Invitation til seminar: Hvornår kan, skal og bør vi inddrage barnet?

DUOS inviterer til gratis seminar om inddragelse af barnet den 6. juni kl. 12.00-15.00 i Turbinehallen i Aarhus og den 11. juni kl. 12.30-15.30 på Hotel Scandic Sydhavnen i København.

PROGRAM

Socialstyrelsens intentioner og de lovgivningsmæssige rammer
– Hvornår kan, skal og bør vi inddrage børn og unge i sagsbehandlingen? Hvordan tilrettelægges inddragelse særligt i de situationer, hvor lovgivningen ikke fastsætter rammen?
Ved socialrådgiver Inge Louv

Inddragelse i Haderslev Kommune/Hvidovre Kommune
Hvad kræver det, når man skal holde hyppigere samtaler med barnet? Og hvilken effekt har de hyppigere opfølgninger for barnet og den samlede familie?
Ved faglig leder i Haderslev Kommune Lene Roed Christensen/familierådgiver i Hvidovre Kommune Sofie Landing Borgstrøm

DUOS’ tilgang til inddragelsen
– Arbejdsgange for inddragelsen når DUOS tilrettelægger indsatsen og matcher barnet med den rette person som udfører af indsatsen. Ved divisionsdirektør i DUOS Sofus Rossing

Vi serverer en sandwich og starter med frokost og networking.

Tilmelding
Skriv til seminar@duos.dk for at tilmelde dig. NB! Der er begrænsede pladser. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Deltagelse er gratis.

Hvor og hvornår?
Den 6. juni kl. 12.00-15.00,
Turbinehallen
Kalkværksvej 12
8000 Aarhus C
og
Den 11. juni kl. 12.30-15.30
Hotel Scandic Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV

Seminaret henvender sig primært til sagsbehandlere inden for børnehandicapområdet.

Om seminaret:
Hvad ser vi i praksis – og hvordan spiller vi bedst ind i forhold til Socialstyrelsens intentioner? Begrebet inddragelse er i de senere år kommet mere til sin ret i arbejdet med børn og unge, og senest har Socialstyrelsen udarbejdet 4 pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen. Pejlemærke 1 omhandler Inddragelse.

Vær med på seminaret hvor vi sætter fokus på inddragelse af barnet i sagsbehandlingen – uanset, om der er tale om et lovkrav, eller om det er en følge af god sagsbehandlingsskik at inddrage barnet i barnets egen sag.

Vi runder udfordringerne med inddragelse i forbindelse med støtte efter servicelovens regler om råd og vejledning i § 11. Vi taler også om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 41 og 42, afløsning og aflastning efter § 84, ledsagerordningen § 45, særlig støtte efter § 52 samt andet relevant der popper op i løbet af eftermiddagen.