Inspirationsdag: Fokus på handicap i byrådsarbejdet

Inspirationsdag: Fokus på handicap i byrådsarbejdet

 
DH og DUOS inviterer til inspirationsdag:

Handicap er ikke bare et spørgsmål om hjælpemidler og botilbud. Det berører alle områder i byrådsarbejdet, og en bevidst tilgang kan sikre livskvalitet, og at midlerne bruges rigtigt fra starten.

Som inspiration til de kommende 4 års arbejde inviterer Danske Handicaporganisationer og DUOS byrådsmedlemmer, medlemmer af handicaprådene og andre med interesse for fokus på handicap i byrådsarbejdet til 4 timer med input og mulighed for networking.

Tid og sted:
Torsdag d. 26. april 2018 kl. 12-16 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (lige ved Høje-Taastrup Station)

Pris:
Arrangementet er gratis (transportomkostninger dækkes ikke)

Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest 5. april.
Send en e-mail til: seminar@duos.dk
Husk at oplyse hvis du er kørestolsbruger, blind, har hjælper(e) eller tolk(e) med, har behov for teleslynge, speciel kost eller andre hensyn.

Program
Se program for dagen: Handicap i byrådsarbejdet.pdf