Jobbroen i DUOS

Jobbroen i DUOS

I 2017 og 2018 har 250 ledige borgere fra seks kommuner været være på et jobrettet kursus i DUOS.
De fleste af kursisterne har været ledige i længere tid, og forløbet fungerer som en slags jobbro – tilbage eller ind på arbejdsmarkedet.

I gennemsnit er knap 40 % af kursisterne kommet i et fast job i DUOS tre måneder efter kurset er slut.

Nogle kursister er på kontanthjælp. Andre er visiteret til fleksjob, og andre igen er af anden etnisk herkomst og har svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. De fleste har en baggrund, der ligger langt fra et job som handicaphjælper.

Stor tilfredshed med de nye kolleger
Der er generelt stor tilfredshed med de nye kolleger, som bliver ansat via forløbet, fortæller HR chef i DUOS, Elin Steppat Hausle:
”Kursusdagene giver os mulighed for at lære kursisterne godt at kende – og det giver igen mulighed for at tilbyde lige netop de jobs, hvor der er det helt rigtige match mellem borger og hjælper. Vi får bedre forudsætninger for at ansættelsen lykkes.
Samtidig danner kurset en jobbro for kursisterne. De får vores arbejdsplads ind under huden og får indblik i vores værdier. De er på en arbejdsplads fra første kursusdag”.

Elin Steppat Hausle er også glad for at kunne ruste kursisterne til jobbet både fagligt og på det personlige plan: ”Det at være handicaphjælper og yde en-til-en støtte i et privat hjem er en helt ny verden for de fleste. Det hjælper at være forberedt gennem workshops, dilemmaspil og få nogle værktøjer fx til forventningsafstemningen med borgeren. Det giver ro i maven, når man starter i jobbet og muligvis kommer fra en helt anden branche”.

Hvad omfatter kurset?
Kurset ”Handicaphjælper – de grundlæggende kvalifikationer” varer ni dage. Efter kurset arbejder DUOS´s rekrutteringskonsulenter målrettet gennem fire måneder på at bringe de tidligere kursister i spil til et fast job i DUOS. Kurset består af fem moduler og kommer rundt om bl.a. personlig pleje, førstehjælp, konflikthåndtering, ergonomi og arbejdsmiljø. Underviserne er både interne og eksterne, men alle er dybt forankrede i praksis.

DUOS på rekrutteringssiden
DUOS´ ydelser handler om mennesker – også på rekrutteringssiden: Hver måned ansætter vi 300 nye medarbejdere, og i juni måned rundede vi 4.450 ansatte. Lidt over halvdelen arbejder på deltid – nogle helt ned til tre timer om ugen som ledsagere. Godt 100 medarbejdere er ansat i fleksjob.

DUOS har aftale med Jobservice Danmark og samarbejder med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
”Vores mål med samarbejdet er at få gode loyale medarbejdere samtidig med, at vi hjælper mennesker, der har svært ved at komme i arbejde,” siger teamleder i DUOS Vibeke Rieneck.

Jobservice Danmark har for nylig præsenteret vores jobserviceaftale og kursus- og rekrutteringsforløb i en temaserie på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6413016542883172352

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6412605435144134657

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6412210213323108352

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6411898061873836032