Når plejebehovet er komplekst

Når plejebehovet er komplekst

DUOS´ personlige assistance til børn og voksne med multible funktionsnedsættelser kan være omfattende. Men plejen er ikke et mål i sig selv. Den skal gøre det muligt for borgeren at bevare sin integritet og så vidt muligt leve et aktivt liv. Derfor skal borgeren altid inddrages i sin egen pleje og sikres medbestemmelse. Samtidig er kontinuitet og stabilitet nøgleord for vores drift.

I vores folder: Personlig assistance til borgere med komplekst plejebehov.pdf kan du læse mere om vores tilbud.

Her er tre eksempler på vores hjælp til borgere med komplekst plejebehov: 

Ung mand med sygdommen spielmeyer-vogt
Den unge mand har få funktioner tilbage og har personlig assistance hele døgnet. Dansk Spielmeyer-Vogt Forening superviserer DUOS´ team og drøfter dilemmaer i plejen med dem. Udfordringen er at give den bedste hjælp, der matcher borgerens gradvise tab af funktioner. Borgeren har desuden behov for støtte, der kan være med til at bevare hans forståelse af sig selv som en selvstændig ung mand. Handicaphjælperne inddrager borgeren i aktiviteter og i sin egen pleje ved at bruge musik, da hørelsen vil være den sidste funktion, som forsvinder. Hver rutine har sin sang.

Pige med multible funktionsnedsættelser
Pigen går i specialskole, hvor handicaphjælperen fra DUOS følger med. Hun har ikke noget sprog, og det er nødvendigt at kende hendes daglige rutiner, der skal foregå præcist på samme måde hver dag. Pigen kommunikerer via sit kropssprog. Trækninger i kroppen viser, hvad hun ikke kan lide. Det skal man være på forkant med, for at hendes tilstand skal være stabil. Pigens mor er flygtning og har behov for støtte. Derfor fungerer handicaphjælperen fra DUOS også som mentor og hjælper hende med at forstå samarbejdet med specialskolen, hospitalet og kommunen.

Kvinde med ALS
Kvinden har personlig assistance hele døgnet. Hun er lammet og bruger respirator, og hendes tilstand forværres gradvist. Handicaphjælperne bistår den kommunale hjemmepleje i forbindelse med den personlige pleje. DUOS´ coach er fast tilknyttet hjælpeordningen og holder tæt dialog med borgeren, hendes pårørende og teamet af handicaphjælpere. Kvinden har behov for at være skærmet mod stress, så hun bevarer mest mulig energi. Derfor er det afgørende at fastholde hendes handicaphjælpere i jobbet og undgå brug af vikarer. DUOS´ coach træffer aftaler om plejen med kvinden og hendes pårørende og støtter handicaphjælperne i deres oplevelser af at være vidner til et fremadskridende forløb.

Vil du vide mere:
Kontakt:
Divisionsdirektør Sofus Rossing
E: sr@duos.dk
T: 3634 7900