Landsoverenskomst 2017-2020

Landsoverenskomst 2017-2020

I maj 2017 tiltrådte vi som den første arbejdsgiver en ny landsoverenskomst, der er indgået mellem FOA og Dansk Erhverv. Overenskomsten gælder frem til 2020.
Her præsenterer vi overenskomsten i sin fulde ordlyd. Se alt om vilkår for ansættelsen, løn og pension, arbejdstidsregler, ferie og fravær etc.

OK17.pdf