Mission og vision

Mission og vision

Mission og vision

Mission
DUOS hjælper mennesker, der på grund af alder, en funktionsnedsættelse eller psykiske og sociale vanskeligheder har brug for støtte og pleje til et godt og anstændigt liv – så vidt muligt i egne omgivelser.

DUOS tilbyder  hjælp/assistance, pleje, botilbud og hjælpemidler til:

 • Mennesker med fysiske og psykiske handicap
 • Misbrugere og socialt udsatte
 • Ældre mennesker, der har brug for hjælp
 • Mennesker med behov for rehabilitering og genoptræning
 • Syge hjemmepatienter

Vision
DUOS vil være den offentlige sektors foretrukne samarbejdspartner indenfor velfærdsservice – baseret på:

 • Dyb indsigt i målgruppens behov
 • Individualiserede og kreative løsninger
 • Fagligt og metodisk overblik
 • Kvalitet i leverancen
 • Forståelse af den offentlige sektors vilkår
 • Ordnede ledelses- og arbejdsforhold
Grundværdi

Indenfor rammerne af gældende lovgivning og indgåede aftaler vil det altid være brugernes individuelle behov og krav på at kunne leve en – så vidt muligt – selvstændig og uafhængig tilværelse, der er udgangspunktet for vores arbejde og de ydelser, der leveres.

Skriv til os

DUOS
Ellebjergvej 52
2450 København SV
duos@duos.dk