DUOS åbner nyt kontor i Kolding

Mere end 1.000 ud af de samlet set 4.500 medarbejdere i DUOS er tilknyttet Region Syddanmark og Region Midtjylland og forventningen er, at det vil stige i den kommende tid.

DUOS er en virksomhed med fokus på velfærd og trivsel, og vi har etableret et nyt kontor i Bramdrupdam ved Kolding i TradeCity. Foreløbig har 6 medarbejdere deres daglige gang på kontoret i Bramdrupdam, og 360 udførende medarbejdere leverer ydelser til borgere i Syddanmark samt yderligere 660 i Region Midtjylland.

Marianne Stigsdatter fik to sønner med muskelsvind og havde brug for hjælpere i dagligdagen. Da hun selv havde erfaring med at finde medarbejdere til sine sønner, gav det rigtig god mening at hjælpe andre familier med at formidle kontakten til medarbejdere. Hun var med til at opstarte den virksomhed, der i dag er DUOS, og som blev etableret for snart 25 år siden. Det er i dag blevet til en virksomhed med 4.500 medarbejdere, som hjælper 6.000 borgere til et liv med mere trivsel og velfærd i dagligdagen.

”Vi har oplevet en øget interesse fra den vestlige del af Danmark og fik nu mulighed for at etablere et kontor i Bramdrupdam og dermed komme tættere på både borgere og kommunale samarbejdspartnere i området. DUOS’ medarbejdere gør hver dag en stor forskel for andre mennesker. Deres arbejde gør det muligt for mennesker at leve et så normalt liv som muligt med øget livskvalitet”, fortæller Sofus Rossing, Divisionsdirektør i DUOS.

Ét af de områder hvor DUOS har udviklet et særligt samarbejde med kommunerne er ved at tilbyde kurser og efterfølgende jobmuligheder til ledige og flexjobbere. Mange ansættelser i DUOS er på få timer om ugen eller om måneden. Det giver mulighed for at sammensætte et job med et fleksibelt timeantal og dermed tilbyde meningsfulde jobs, hvor man bidrager til borgerens trivsel og velfærd, men kun i det antal timer, som passer til den enkelte medarbejder. ”Jeg er glad for, at DUOS har valgt at etablere sig her i Bramdrupdam, og jeg ser gode muligheder for et godt samarbejde med kommunerne i området om blandt andet at tilbyde fleksible jobmuligheder til grupper, som kan have svært ved at finde faste meningsfulde job” udtaler Tove Lykke Gæmelke, chef for erhvervsudvikling i Business Kolding.

Ud over at bidrage til øget beskæftigelse kan DUOS være med til at bidrage med øget aktivitet i lokalsamfundet. Flere kommuner har bygninger, som ikke anvendes, det kunne være tidligere plejecentre mv. DUOS kan sammen med kommunen skabe nyt liv og dermed ”få lys i vinduerne” i bygningerne. ”Vi har gode erfaringer med at skabe et hjemligt bosted i bygninger, som i en periode har stået tomme. Det skaber arbejdspladser og liv i lokalsamfundet, at bygningerne kommer i brug, og at der kommer lys i vinduerne igen. Det er en oplagt mulighed i Region Syddanmark og Region Midtjylland, hvis der er bygninger, som kunne egne sig til formålet”, udtaler Steen Pihl Sørensen, Divisionsdirektør i DUOS.

Et af de nyeste initiativer, som DUOS er med i, er et samarbejde med Dansk Blindesamfund om ledsagelse til blinde og stærkt svagsynede, en helt ny aftale, som trådte i kraft i marts 2021. Dansk Blindesamfund har i mange år arbejdet for en ordning, hvor borgere i alderen +67, som er blinde eller svagsynede, kan få adgang til ledsagelse. Det er nu lykkedes. Formålet med ordningen er at forebygge ensomhed blandt denne gruppe og give dem mulighed for at være aktive som alle andre. Ordningen er en fireårig forsøgsordning, og DUOS sørger i den forbindelse allerede nu for ledsagelse til mere en 30 borgere i region Syddanmark og Midtjylland.

Fakta om DUOS

  • Startet i 1996 blandt andet af Marianne Stigsdatter, som er mor til to sønner med muskelsvind
  • Beskæftiger i dag 4.500 medarbejdere
  • Hjælper 6.000 borgere
  • Samarbejder med 89 kommuner
  • DUOS har mere end 1.000 medarbejdere tilknyttet i Region Syddanmark og Region Midtjylland og ansætter hver dag nye medarbejdere
  • Leverer velfærdsydelser til børn og voksne med funktionsnedsættelser, psykiske og sociale udfordringer samt pleje og praktisk hjælp til ældre
  • DUOS står for relationer mellem mennesker, som navnet også symboliserer ”du” og ”os”
  • Læs mere om DUOS her på duos.dk

Andre nyheder

Se alle nyheder

9. juli, 2024

32-årige Christian Kampmann lever med handicappet cerebral parese. Siden barndommen har Harry Potter-universet haft en helt særlig plads i Christians...

Læs nyhed her

4. juli, 2024

Mød Kim og Peter fra vikarteamet i DUOS, som sammen har næsten 40 års erfaring i DUOS. Et makkerpar, der...

Læs nyhed her

26. juni, 2024

Når man koger 23-årige Magnus Mortensens liv ind i en bouillonterning, handler det om relationer. Relationen til sin familie, som...

Læs nyhed her

Skriv til os

36 34 79 00