Nyt kursus bringer ledige i arbejde

Nyt kursus bringer ledige i arbejde

I alt 38 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har i juni måned gennemført vores kursus ”Handicaphjælper – de grundlæggende kvalifikationer”. En foreløbig status viser, at godt halvdelen af kursisterne har fået fast arbejde hos os. Kurset er afholdt i samarbejde med Københavns Kommune.

Hitraten ser ud til at blive høj for kurset, der er skræddersyet til vores rekrutteringsbehov. De 10 kursusdage har budt på en tour de force i alle de faglige og personlige færdigheder, der kræves for at være handicaphjælper – og for at trives i jobbet.
Godt halvdelen af kursisterne er ikke længere ledige. De er sideløbende med det faglige indhold på kurset blevet matchet med en borger med handicap og arbejder i dag i 12-timers vagter i private hjem. Alle har fået tilbudt arbejde som vikarer og har modtaget en vikartilknytningskontrakt.

‘Man er der, hvor jobbet er’
Det er meningsgivende at være udvalgt til et håndholdt kursus hos sin måske kommende arbejdsgiver, mener Lise Valentin Bayer, jobcenterchef ved Arbejdsmarkedscentret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune:
”Man er, der hvor jobbet er, og som ledig leder man jo hele tiden efter et job. Kurset har imødekommet et helt aktuelt behov hos en arbejdsgiver, og det ser ud til at have givet en høj hitrate allerede nu”.

Kurset har samtidig givet DUOS et rum for at se potentielle medarbejdere an – og for at italesætte sine værdier, mener Lise Valentin Bayer:
”Virksomheden har en god mulighed for at fortælle, hvorfor det er unikt at arbejde her. Dermed får man som deltager ikke bare får et job. Man tilslutter sig også nogle værdier. Det giver mening for den enkelte og kan være med til at give en stærkere tilknytning til virksomheden”.

De relationelle færdigheder
For os har målet med kurset været – ud over at bringe ledige i arbejde – at ruste nye medarbejdere til jobbet. Det faglige indhold på de 10 kursusdage er især tilrettelagt med henblik på, at udvikle kursisternes relationelle færdigheder. De er nemlig helt centrale for at kunne mestre jobbet, ifølge Elin Steppat Hausle, som er DUOS´ HR & Organisationschef:

”Vores DNA som virksomhed handler om, at brugeren kommer først. Vi skal skabe rammen om, at han eller hun kan leve sit liv – så vidt muligt på egne præmisser. Det gør jobbet unikt men også udfordrende og fuldt af dilemmaer”.
Kurset er sammensat med en række værktøjsfag – ergonomi, pleje og medicinhåndtering – men det er ikke en sosu-uddannelse på kort formel.

Dilemmaspil står centralt, for de kan ruste kursisterne til at hoppe over nogle, at de udfordringer, der kan være, når man starter i jobbet som handicaphjælper, mener Elin Steppat Hausle: ”- Fx: Må jeg lege med dine børn – og må jeg skælde dem ud? Og er det ok, at jeg selv tager kaffe i køkkenet? -Alle de småting, der kan vokse sig store, når man arbejder i et privat hjem mange timer ad gangen”.

Der har været god feedback fra vores kursister på de to hold. Tilbagemeldingerne har især handlet om at en ny forståelse af livet for mennesker med handicap, og at man følte sig hørt og set på kurset:
Hanne oplevede, at hun blev klogere på både hjælperens og brugerens perspektiv og fik afmystificeret handicapverdenen.
Det samme oplevede Anne en anden kursist. For hende var det interessant at høre om, hvordan ens private liv og arbejdsliv flettes sammen, når man arbejder som handicaphjælper:
”Kurset har givet mig indblik i de udfordringer, jobbet kan føre med sig på det personlige plan, og jeg har fået nogle redskaber til at holde fast i mine egne grænser” siger Anne.

Grundig Screening af deltagerne
Københavns Kommune har screenet deltagerne grundigt på forhånd og har afstemt forventningerne til mål og resultater med både virksomhed og deltagere.
Kurset har jobgaranti. Det vil sige, at alle kursister som udgangspunkt har fået tilbud om en vikartilknytningsaftale.

Allerede nu viser en foreløbig status, at godt halvdelen kursisterne er kommet i arbejde hos os. Virksomhedens rekruttering af kursisterne fortsætter, og i hele juli og august måned modtager de løbende jobtilbud og inviteres til jobsamtaler.