Nyt samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og DUOS

Nyt samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og DUOS

Ældre, som mister synet sent i livet føler sig ofte utrygge ved at færdes på egen hånd udenfor hjemmet. Dansk Blindesamfund har i mange år arbejdet for, at også ældre med et synshandicap kan få hjælp og dermed leve et mere aktivt og trygt liv. Det er nu lykkedes med en helt ny ordning, hvor borgere +67, som er blinde eller stærkt svagsynede, kan få adgang til ledsagelse. Formålet med ordningen er at forebygge ensomhed blandt denne gruppe og give dem mulighed for at være udadvendte og aktive som alle andre.

1. marts fik 82-årige Tove som den første borger en ledsager gennem den nye ordning. Hun fortæller ”Jeg kan godt færdes alene, men bagefter er jeg hamrende træt. Det er blevet for besværligt og alt for ressourcekrævende. Det er en utrolig lettelse i det daglige, at jeg kan få en ledsager” Tove er mere end frisk, er ferm i køkkenet, hun har sit eget lille orkester, sysler altid med hobbyprojekter og selvom hun i det hele taget gerne vil klare sig selv, så kommer Tove indimellem til kort. For det seneste år er det gået ned ad bakke med synet. Tove fortæller ”Det er helt vidunderligt, at ordningen er faldet på plads. Jeg håber virkelig, at der er mange, som får stor glæde af denne ordning. Det gør jeg uden tvivl”. Tove har allerede været på sin første gåtur med sin nye ledsager Maria. Hun har både haft følgeskab til tandlægen og i banken. Ærinder som ville have været meget mere ressource- og tidskrævende, hvis ikke Tove havde en ledsager ved sin side. – læs hele artiklen om Tove på blink.dk

”Dansk Blindesamfund valgte DUOS som samarbejdspartner og leverandør, da vi har mere end 20 års erfaring med ledsagelse og fokus i DUOS altid er på relationen mellem mennesker. Ud over at de faglige kvalifikationer skal være på plads har vi også altid fokus på, at der en god kemi mellem borger og medarbejder, da vi tror på at den gode relation skaber trivsel” fortæller Sofus Rossing, Divisionsdirektør i DUOS. Han fortsætter ”vi startede med en test i marts for at være sikker på at alt fungerer både hos os og Dansk Blindesamfund. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med Dansk Blindesamfund og rørende at tale med glade og taknemlige borgere, som nu har mulighed for at komme ud med ledsagelse. Især nu, hvor vi står foran en genåbning af samfundet, er der mange, som gerne vil ud”.

DUOS leverer allerede i dag ledsagelse til over 2.300 borgere i mere end 40 kommuner i landet og har leveret ledsagelse bevilget efter Serviceloven siden 1999. I 25 af kommunerne varetager vi ledsagelsen for alle borgere med bevilget ledsagelse. DUOS har i dag ca. 2.100 aktive ledsagere ansat.

Fakta om ordningen​

  • Formålet med ordningen er at modvirke ensomhed og isolation blandt ældre med synshandicap, samt sikre at målgruppen kan deltage i udadvendte aktiviteter på lige fod med andre​
  • Ordningen er en fireårig ordning, som er en del af Finansloven 2019 og som er forankret i social- og ældreministeriet. Dansk Blindsamfund visiterer til ordningen og har valgt DUOS som leverandør af ledsagelse i alle landets kommuner.
  • Dansk Blindesamfund visiterer borgere til ordningen og samarbejder med DUOS om selve driften af ledsageordningen, herunder rekruttering af ledsagere.​
  • DUOS er i forvejen landets største leverandører af ledsagelse. ​

Til Borgeren

  • 7 timers ledsagelse pr. måned med mulighed for opsparing​
  • Borgeren vælger selv, hvilke aktiviteter han/hun ønsker en ledsager til  ​
  • Borgeren kan selv pege på en ledsager eller han/hun kan lade DUOS finde én​
  • Borgeren dækker egne og ledsagerens udgifter i forbindelse med aktiviteten fx entréudgifter​