Om os

Om os

DUOS Gruppen hjælper mennesker og understøtter dem i svære situationer.
Vores mål er at levere velfærdsydelser af højeste kvalitet, der giver værdi og effekt for borgeren.

Som en af Danmarks største og ældste velfærdsleverandører stræber vi efter at være til stede der, hvor behovet er. Vi kender betydningen af den rette empati og den rette faglige viden, og vi ved, at vi skal sætte borgeren i centrum og opbygge tillid, hvis vores ydelser skal have værdi.

I DUOS Gruppen møder vi borgeren, der behøver hjælp for at kunne leve sit liv fuldt ud med et handicap, borgeren der skal komme sig efter sygdom, den ældre, der har behov for pleje og omsorg, og alle dem, der behøver støtte for at mestre sociale eller psykiske vanskeligheder.

Vi ønsker at gøre en forskel for alle borgere i Danmark, der har behov for hjælp og støtte. I hele gruppen er vi mere end 4.000 ansatte. Vores medarbejdere arbejder bl.a. som sygeplejersker, pædagoger, handicaphjælpere, støttepersoner, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere.

DUOS Gruppen blev etableret den 3. december 2018. Ved etableringen består gruppen af tre divisioner: DUOS Personlig Assistance, DUOS Senior Service og DUOS Bosteder. Virksomheden Blæksprutten ApS indgår i divisionen DUOS Senior Service. Blæksprutten er den største private leverandør af hjemmepleje og praktisk hjælp til ældre i Nordjylland.

Vores virksomhed har eksisteret i mange år. Den blev etableret i 1996 af en mor til to sønner med muskelsvind. Ud fra sine egne erfaringer så hun behovet for at tilbyde personlig assistance til mennesker med fysiske og psykiske handicap. Mange flere end hendes to sønner havde behov for hjælp og støtte, og derfor voksede DUOS.

Kvalitet

Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores ydelser. I vores arbejde med kvaliteten vægter vi høj faglighed og tæt dialog med borger og myndighed. Indsatsen tilrettelægges ud fra borgerens behov og eventuelle mål, og støtten udmøntes i et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde. Vi opretholder en meget høj leveringssikkerhed.

Ansættelsesforhold

DUOS har overenskomst med FOA. Overenskomsten skaber faste rammer om løn- og ansættelsesforhold – herunder betaling under barsel og sygdom – for de fleste af vores ansatte. Vores overenskomst med FOA er en del af vores strategi for at udvikle virksomheden og være en attraktiv arbejdsplads.

Kommunikation

Vi ønsker en åben dialog med alle parter omkring os og er klar til at svare på spørgsmål om drift og udvikling af vores virksomhed.

Arbejdsmiljø

Vi lever op til Arbejdsmiljølovgivningen og gennemfører løbende arbejdspladsvurderinger hos borgerne. Som struktur for vores arbejde med arbejdsmiljøet benytter vi et online APV-system, og vi afholder kurser i bl.a. førstehjælp og ergonomi og udarbejder forflytningsvejledninger for den enkelte hjælpeordning.

CSR-strategi

Her kan du downloade og læse DUOS’ CSR-strategi:

CSR-strategi

Skriv til os

DUOS Gruppen
Ellebjergvej 52
2450 København SV
duos@duos.dk