Vores ansvar

Vores ansvar

DUOS samarbejder med 89 kommuner, 3 regioner og 1 styrelse om velfærdsydelser og vi tager et medansvar for at skabe et mangfoldigt og bæredygtigt samfund.

I DUOS arbejder vi løbende med følgende fokusområder:

  • Vi skaber livskvalitet igennem den gode relation imellem hjælper og borger
  • I samarbejde med kommunerne at uddanne ledige og fleksjobbere til velfærdsjob og skaber jobmuligheder
  • Sammen med organisationer sætter vi funktionsnedsættelser på dagsordenen, eksempelvis i samarbejde med Dansk Blindesamfund
  • Vi reducerer vores miljømæssige ressourcespild

 

Vi skaber livskvalitet igennem et godt match mellem hjælper og borger

Vi skaber relationer mellem mennesker ved at fokusere på det personlig match foruden de faglige kompetencer, når vi rekrutterer. I vores dialog er respekt for både borgeren og medarbejdere altid i fokus. Vi bygger bro i vores samarbejde og vi har et mål om at kommunikere klart og nedbringe kompleksitet

Vores mål er at hjælpe til at gøre livet nemmere for vores borgere og giver dem mulighed for at leve det liv, som de gerne vil.

Fra ledig til velfærdsmedarbejder

Vi ser på potentialet og mulighederne i det enkelte menneske. Det er også omdrejningspunktet i vores kurser for ledige, både når det gælder fuldtidsjobs og færre timer til eksempelvis flexjobbere. I flere kommuner samarbejder vi om at finde permanente jobs til ledige og samtidig rekruttere til velfærdsstillinger, som kan være udfordrende at besætte. Især flexjobbere har vi stor erfaring i at matche i meningsfulde jobs.

Vi sætter funktionsnedsættelser på dagsordenen

DUOS samarbejder med flere organisationer for, at mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelsers kan leve det liv de gerne vil. Vi har eksempelvis et tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund om ledsagelse til ældre blinde eller stærkt svagsynede. DUOS deltager i oplysningskampagner for at øge det generelle kendskab til handicap i befolkningen og bidrage til et mere mangfoldigt og inkluderende samfund.

Vi reducerer vores miljømæssige ressourcespild

Vi er i DUOS bevidste om, at vi har et medansvar for miljøet. Derfor arbejder vi dagligt mod at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor alle i organisationen tager hensyn til miljøet. Vi nedbringer brugen af ressourcer ved at mindske brugen af papir, reducere mængden af madaffald samt at undgå overforbrug af eksempelvis plastik ved marketingsaktiviteter, konferencer mv.

Kontakt os

Ring 3634 7900