Praktisk hjælp og personlig pleje

Praktisk hjælp og personlig pleje kan bevilges til borgere, der på grund af en funktionsnedsættelse eller psykiske og sociale vanskeligheder har behov for særlig hjælp.

Den personlige pleje dækker over hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen samt hjælp til at spise, med mere. Den praktiske hjælp dækker blandt andet over hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Vores tilbud er baseret på

Duos tilrettelægger og leverer den praktiske hjælp og personlige pleje ud fra borgerens situation og behov. Hjælpen kan fx tilrettelægges med et rehabiliterende sigte, så borgeren i et vist omfang er inddraget i opgaverne. Borgeren vil desuden altid have medbestemmelse i forhold til tilrettelæggelsen af i udførelsen af opgaverne.
Vi lægger vægt på, at der udvises situationsfornemmelse og en gensidig respekt, der gør, at borgeren oplever pleje- og hjælpesituationer som naturlige og ligeværdige.

Bevillingen

Hjælpen bevilges af kommunen ud fra paragraffer i Serviceloven herunder § 44, 83, 85, 94 og 95.

Kontakt os

Hanne Nyström
Socialfaglig ydelseschef
hny@duos.dk
Tlf: +45 2264 9337